Egzamin Ósmoklasistów

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

15 - 16 - 17 kwietnia 2019 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - język polski

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - matematyka

17 kwietnia 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny

 

Informacje dodatkowe:

  1. Wszyscy uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły w stroju galowym z aktualną legitymacją szkolną na godzinę 8.15.
  2. Uczniowie zdający egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego piszą w  wyznaczonych salach.
  3. Uczniowie przynoszą ze sobą czarny długopis i linijkę (na egzamin z matematyki).
  4. Zdający mogą wnieść na egzamin małą butelkę wody.
  5. Na egzaminie nie wolno posiadać telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych.
  6. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach stołówka nie pracuje.

Szkoła w tych dniach zapewnia zajęcia opiekuńcze.

 

        Dyrektor Szkoły