Wojewódzki Konkurs Chemiczny 2019

ETAP REJONOWY

Serdecznie zapraszam uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami 11 grudnia 2019 r. na godzinę 9.20 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4 w Białymstoku.

O godz. 9.30 na II piętrze odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski) oraz prosty kalkulator.

Przydział sal umieszczony zostanie w holu przy szatni na tablicy oraz na drzwiach poszczególnych sal.

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30. (90 min)

* Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 110 na I piętrze na godz. 9.00.

 * Opiekunów zapraszam do sali 111 na I piętrze.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

*Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 * Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji (Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku).

 * Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – listy uczniów)

 Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Chemicznego

Tydzień Edukacji Globalnej 2019

4

18-22 listopada 2019 roku to Tydzień Edukacji Globalnej na całym świecie. W tym roku pod hasłem: „Pobudka. Ostatni dzwonek dla klimatu”. W naszej szkole również o tym rozmawialiśmy.

Klasa 3a pod kierunkiem p. Iwony Sadowskiej, po wspólnej dyskusji oraz zajęciach o paliwach kopalnych, przygotowała plakaty pt. „Nasza szkoła może być EKO” oraz odbyły się również warsztaty tworzenia ekologicznych bajeczek.

Grupa uczniów klas 6,7 i 8 zapoczątkowała spotkania pod hasłem: Młodzież dla klimatu. Wspólnie podejmują inicjatywy mające na celu uświadomienie społeczności szkolnej skutki zmian klimatycznych oraz działania, które może podjąć każdy z nas. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 11.20 w sali 110. Grupa najbardziej zaangażowanych uczniów przygotowuje film pt. „Nasza szkoła jest EKO” pod kierunkiem p. Justyny Zdrodowskiej oraz p. Mariusza Ogryzko.

Przedstawiciele klas 6,7 i 8 wzięli udział w spotkaniu w SP 43 im. S. Kossak pt. „Biblioteka Osobowości Globalnych”. Pogłębili swoją wiedzę o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych na świecie i na Podlasiu. W grupach, razem z uczniami z innych szkół, przygotowali hasła i transparenty proekologiczne i nawołujące do natychmiastowych działań w sprawie klimatu. Wspólnie przygotowali protest.

Na lekcjach biologii, chemii, etyki oraz zajęciach z wychowawcą również poruszana była tematyka zanieczyszczeń i zmian klimatycznych.

Nasza szkoła wzięła też udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

Skąd pochodzi czekolada? W jaki sposób trafia ona do naszych sklepów? Na te pytania próbowała znaleźć odpowiedź klasa I a. Dzieci wysłuchały bajki pt. „Tosia odkrywa czekoladę”, która przedstawia niezwykłą podróż tytułowej bohaterki. Zapoznały się z procesem produkcji czekolady i zrozumiały na czym polega Sprawiedliwy Handel (Fair Trade).

Na warsztatach Euroweek w Międzygórzu uczniowie poznawali piękno i kulturę krajów azjatyckich poprzez udział w prezentacjach i tańcach z wolontariuszami, min. z Wietnamu, Indonezji, Turcji.

Mam nadzieję, że razem będziemy działać przez cały rok!

Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z realizacją zadania zleconego przez Prezydenta Miasta dotyczącego organizacji prawidłowego żywienia w szkołach i placówkach oświatowych prosimy o wypełnienie ankiet skierowanych do uczniów i rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 roku.

 

Ankieta skierowana do Rodziców szkół podstawowych, średnich
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/712649?lang=pl

 

Ankieta skierowana do Uczniów.
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/264222?lang=pl

 

 ankieta

DYŻUR PSYCHOLOGA

Dnia 21 listopada (czwartek) 2019 roku

w godzinach 17.00 – 18.30 dyżur w naszej szkole pełnić będzie psycholog

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Zapraszamy osoby zainteresowane.

Sala 102.

„Talenty XXI wieku”

 „Talenty XXI wieku” uczniowie otrzymali dziś certyfikaty i pamiątkowe medale.

W szóstej edycji projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku wzięło udział 356 zdolnych uczniów z 35 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z naszej szkoły 9 uczniów otrzymało medal:

Buczkowicz Daniel Jakub

Łuszcz Marta

Klejna Patryk

Konończuk Natalia

Sawicka Emilia

Buczyński Paweł Krzysztof

Maksymowicz Jakub

Trochimczyk Aleksander

4 uczniów certyfikat:

Lange Maja

Snarska Zofia

Wójcik Dorota

Zajczyk Konrad

Projekt „Talenty XXI wieku” wspiera uczniów uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych, informatycznych, technicznych i społecznych.  We wtorek – 12 listopada w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym podsumowano działania podjęte w ramach tegorocznej edycji projektu finansowanego przez Miasto. Seminarium było okazją do porozmawiania o idei tego przedsięwzięcia, skierowanego do młodych i zdolnych białostoczan, oraz o rozwoju białostockich szkół.

74217354 436490337011989 4919038005592719360 n75472817 643890466148795 2596425567154733056 n74367509 561228327779491 584980189302226944 n75619101 433005327401513 5570312647196278784 n

Czytaj więcej...

Podkategorie