Plastyczne ferie zimowe

Podczas tegorocznych ferii odbywały się w naszej szkole zajęcia plastyczne dla chętnych uczniów. W twórczej atmosferze powstawały ciekawe prace płaskie i przestrzenne.

Nie zabrakło zabaw ruchowych i wspólnego pysznego śniadania zakończonego słodkim akcentem oraz gorącą herbatą. Uczniowie z dumą zabrali wykonane przez siebie prace do domu.

Opracowanie: Sylwia Pietrowcew

1a1b1c1d

Czytaj więcej...

Certyfikat udziału w ogólnopolskim projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku otrzymała certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim projekcie „Idą Święta, nie o sms–ie, lecz o kartce pamiętaj” organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Wysłaliśmy ok. 1000 kartek, tym samym włączyliśmy się także w realizację działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień.

Opracowanie: E. Piast-Szlubowska

20190204 202311

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Prace z etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4, w terminach:

14. 01. 2019 poniedziałek – godzina 15:15 – 16:00 – sala 110

15. 01. 2019wtorek – godzina – 16:00 – 17:00 – sala 110

16. 01. 2019środa – godzina – 7:15 – 8:00 – sala 110

 

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do czwartku 17.01 włącznie) od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii.

 

Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Prezydium wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego

Wojewódzki konkurs chemiczny – etap rejonowy

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

Serdecznie zapraszam uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami 9 stycznia 2019r. na godzinę 9.30 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski) oraz prosty kalkulator. Zbiórka uczestników pod wyznaczonymi salami o godz. 9.40. (II piętro)

Przydział sal umieszony zostanie w holu przy szatni na tablicy oraz na drzwiach poszczególnych sal.

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30.

Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 111 na I piętrze na godz. 9.10.

Opiekunów zapraszam do sali 110 na I piętrze.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 

Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji.

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – listy uczniów).

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego będą udostępnione do wglądu uczestnikowi konkursu wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna lub wyłącznie rodzicom/prawnym opiekunom za okazaniem dokumentu tożsamości, w terminie 3 dni od ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Prace udostępnione będą w siedzibie Konkursu Szkole Podstawowej nr 1 w terminach podanych później.

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego

Ogólnopolskie warsztaty kulinarno-edukacyjne "Zielona kraina".

Wszyscy uczniowie klas IV-tych mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych warsztatach, podczas których poznali zasady zdrowego odżywiania i wykonali zielone koktajle, pyszne sałatki oraz zdrowe słodycze.

Opracowała: Urszula Szczygieł i Agnieszka Szerszeń

24856

Czytaj więcej...

IV miejsce klas IV w Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej

Bardzo dobrze zaprezentował się zespół składający się w większości z uczniów z klas IV w Mikołajowym Turnieju Piłki Ręcznej (01.12.2018). Chłopcy awansując do półfinałów zajęli w turnieju bardzo dobre IV miejsce. Turniej odbył się w SP 8. Dużym wydarzeniem dla dzieci było spotkanie prezydenta miasta Białegostoku pana Tadeusza Truskolaskiego, który otworzył turniej. Wielką atrakcją dla wszystkich była obecność na turnieju byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej, wicemistrza świata z 2007 i brązowego medalisty Mistrzostw Świata 2009 pana Artura Siódmiaka.

Opracował: Modest Dziekoński

13

Czytaj więcej...

Turniej piłki ręcznej

1 grudnia 2018 r. odbył się turniej piłki ręcznej chłopców i dziewcząt

o Puchar Prezydenta Białegostoku.

CHŁOPCY Z VB ZDOBYLI ZŁOTO, DZIEWCZĘTA SREBRO.

123456

Podkategorie