Organizacja pracy szkoły od 26.10.2020-8.11.2020

Zgodnie z treścią komunikatu MEN z dnia 23. 10. 2020 r., wydanym w związku z rozwojem pandemii COVID – 19 od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalną. W Szkole Podstawowej nr 1 zajęcia zdalne zorganizowane są według dotychczas obowiązującego rozkładu zajęć, na platformie Microsoft Teams.

W klasach I – III nauka odbywać się będzie stacjonarnie, bez zmian. Czynne są świetlice, stołówka będzie wydawała obiady, dla uczniów klas I – III.

Od dnia 26. 10. 2020r. powracamy do następującego rozkładu dzwonków

(zarówno w edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej):

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:45 – 10:30

4. 10:35 – 11:20

5. 11:40 – 12:25

6. 12:45 – 13:30

7. 13:35 – 14:20

8. 14:25 – 15:10

9. 15:15 – 16:00

Dyrektor szkoły

Zofia Zachowicz - Michałowska