COVID-19

Szanowni Rodzice – poniżej zamieszczamy Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku opracowane na rok szkolny 2020/2021. Poniższe procedury opracowano zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN i GIS.

PROCEDURY

Przed wysłaniem dziecka do naszej szkoły, czyli przed 1.09.2020 r. należy zapoznać się z nimi oraz wypełnić OŚWIADCZENIE. Wypełnione oświadczenie, każdy uczeń przynosi 1 września 2020r. na spotkanie z wychowawcą.

Każdy wychowawca klasy sprawdzi, czy Rodzic wypełnił OŚWIADCZENIE.

W przypadku braku wypełnienia OŚWIADCZENIA wychowawca będzie kontaktował się z Rodzicem telefonicznie jeszcze przed 2.09.2020r.

Bardzo prosimy o sumienne podejście do tematu.