ERASMUS+

erasmus

Nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku – Maria Dryl, Monika Łapuć, Błażej Sieliwoniuk, Urszula Szczygieł i Ewa Trochimczyk biorą udział w projekcie Unii Europejskiej Erasmus+ pt. „Szkołę przyszłości tworzymy już dziś”. Przewidywany okres realizacji projektu to 1 grudnia 2019 – 31 października 2022r. Projekt „Szkołę przyszłości tworzymy już dziś” ma na celu umożliwienie nauczycielom języka angielskiego zdobycie nowych umiejętności w zakresie komunikacji językowej, a także korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz innowacyjnych metod nauczania niezbędnych do pracy w nowoczesnej szkole. Podczas szkoleń rozwiną oni również umiejętności związane z kształtowaniem krytycznego myślenia, kreatywności, budowania relacji w szkole i planowania strategicznego. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w dwóch szkoleniach oraz będzie obserwował pracę nauczycieli za granicą – we Włoszech i w Turcji. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią nasze działania zostały na razie ograniczone do szkoleń on-line. Mamy nadzieję, że ich efekty są widoczne podczas lekcji języka angielskiego.