Fundusz świetlicowy

Dwa razy w roku pobierana jest wpłata na Fundusz świetlicowy:

Październik – 50 złotych

Marzec – 50 złotych

Wpłat na Fundusz świetlicowy można dokonać przelewem internetowym na wydzielone konto Rady Rodziców.
Nr konta: 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

W tytule przelewu nalezy podać imię i nazwisko dziecka i klasę (w przypadku kilkoro dzieci proszę wymienić wszystkie dzieci).

W przypadku wpłaty dwóch wpłat jednocześnie proszę zaznaczyć wpłatę za październik i marzec.