INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,POZNAJĘ I OBSERWUJĘ PTAKI"

Głównym celem tej innowacji jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych związanych  z uwrażliwieniem uczniów na obecność ptaków w sąsiedztwie, ich różnorodność, piękno i potrzeby oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów ideą aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem i obserwacją  ptaków.


Termin realizacji innowacji : marzec-czerwiec 2018 r.

 Innowacja będzie realizowana w klasie III e.

Innowacja pedagogiczna ,,Gdzie się podziała woda?”

Głównym  założeniem    tej  innowacji  jest  rozbudzenie  i  rozwijanie  pasji do doświadczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Program  ,,Gdzie się podziała woda?”  sprzyja  kreatywności  myślenia podczas wykonywania doświadczeń.

Termin realizacji innowacji: 12.02.2018 r. – 31.05.2018 r.

Innowacja realizowana będzie wśród uczniów klasy III b.

Innowacja pedagogiczna „Matematyka jest OK z OK (ocenianiem kształtującym), czyli wiem, czego i po co się uczę”

OK (ocenianie kształtujące) koncentruje się na dobrym, skutecznym nauczaniu matematyki. Najistotniejszą w nim kwestią jest uświadomienie sobie celu lekcji. Ważny element stanowi też „nacobezu”- na co będziemy zwracać uwagę. „Nacobezu” to dokładne wytyczne dla ucznia, czego musi się nauczyć. Ocenianie kształtujące opiera się również na informacji zwrotnej, która polega na docenieniu dobrych elementów pracy ucznia i udzieleniu wskazówek, w jakim kierunku powinien pracować dalej. Efektem tej innowacji jest m.in. to, że uczeń staje się partnerem nauczyciela w procesie edukacji.

Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

              Innowacja ta obejmuje cykl zajęć dotyczących Podlasia. Realizowana jest w trakcie przyrody, języka polskiego i historii. Polega na wprowadzeniu nowych treści z zakresu dziejów, tradycji i obyczajów naszego regionu. Ma na celu budowanie patriotyzmu lokalnego, poczucia dumy ze swojej „małej ojczyzny”. Dzięki tym zajęciom, prowadzonym metodami aktywizującymi, uczniowie lepiej poznają kulturę, gwarę, a także różnorodność fauny i flory północno-wschodnich terenów Polski.