Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

              Innowacja ta obejmuje cykl zajęć dotyczących Podlasia. Realizowana jest w trakcie przyrody, języka polskiego i historii. Polega na wprowadzeniu nowych treści z zakresu dziejów, tradycji i obyczajów naszego regionu. Ma na celu budowanie patriotyzmu lokalnego, poczucia dumy ze swojej „małej ojczyzny”. Dzięki tym zajęciom, prowadzonym metodami aktywizującymi, uczniowie lepiej poznają kulturę, gwarę, a także różnorodność fauny i flory północno-wschodnich terenów Polski.