Innowacja pedagogiczna ,,Gdzie się podziała woda?”

Głównym  założeniem    tej  innowacji  jest  rozbudzenie  i  rozwijanie  pasji do doświadczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Program  ,,Gdzie się podziała woda?”  sprzyja  kreatywności  myślenia podczas wykonywania doświadczeń.

Termin realizacji innowacji: 12.02.2018 r. – 31.05.2018 r.

Innowacja realizowana będzie wśród uczniów klasy III b.