Stypendium szkolne

Stypendium szkolne 2018/2019

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019:

- do 30 września 2018 r. wynosi 514 zł netto

- od 1 października 2018 r. wynosi 528 zł netto

 

Wszystkie wnioski (spełniające kryterium 514 zł od września br. oraz spełniające kryterium 528 zł od października br.) wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć do dnia 15 września 2018 roku do pedagoga szkoły.

Rodzice mogą pobrać wniosek u pedagoga szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

W załączeniu:

* oświadczenie

* pouczenie

* klauzula

* wniosek

* informacja dotycząca ubiegania się o stypenium