Informacje ogólne

W roku szkolnym 2012/2013 do świetlicy przyjęto 283 uczniów.
Objęto opieką dzieci w 6 grupach wychowawczych .

Świetlica Nr 1
I gr. –  kl. II a,  II c (46 uczniów)
II gr. –  kl. II b ,  II d (53 uczniów)

Świetlica Nr 2
III gr. – kl. I b,   I c   (42 uczniów)
IV gr. – kl.  I a,  I d   ( 35 uczniów)

Świetlica Nr 3
V gr. –  kl.  III b,  III e   ( 46 uczniów)
VI gr. – kl.  III a,  III d   ( 43 uczniów)

Koordynatorem pracy we wszystkich świetlicach w roku szkolnym 2012/2013 jest Teresa Andraka (wychowawca gr. IV w Świetlicy Nr. 3).