Błyskawiczny konkurs fotograficzny - rozstrzygnięty!

      W listopadzie 2019 nauczyciele bibliotekarze ogłosili Błyskawiczny konkurs fotograficzny: Książka - nasz nieodłączny towarzysz. Ogłoszenie wyników konkursu, na który wpłynęło 25 aranżowanych lub reportażowych zdjęć – nastąpiło 6.12.2019 r.

  
      Jury pod przewodnictwem pana Mariusza Ogryzki pierwszą nagrodę przyznało pracom ucznia klasy IIa Wiktora Dobrzyniewicza. Drugą nagrodę otrzymał Dominik Kruszewski z kl. VIIa, a trzecią - Michał Gliński z kl. IIa.
Najciekawsze zdjęcia konkursowe prezentowane są w holu pierwszego piętra.

Nagrodzone zdjęcia laureatów


Laureatom gratulujemy i życzymy wielu udanych zdjęć.

Błyskawiczny konkurs fotograficzny

Książka – nasz nieodłączny towarzysz.

Regulamin:

1.  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP nr 1.

2. Konkurs będzie trwał od 27.11.2019 do 3. 12. 2019 r.

3. Nie więcej niż 3 zdjęcia z książką (zdjęcie może być aranżowane = zaplanowane lub mieć charakter reportażowy = z obserwacji) należy przynieść w smartfonie lub na pendrivie do biblioteki szkolnej.

4. Ciekawe zdjęcia będą prezentowane na korytarzu szkolnym, a nagrodzone na stronie internetowej szkoły

    w zakładce: biblioteka.

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wyniki konkursu

L a u r e a c i

Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego

 w ramach projektu: Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!

Dagna Górnicka kl.IIIa,

Oliwia Sakowska kl.IIId,

 Alicja Szczepura kl.IVe,

 Ewa Laudańska kl.VIIa,

 Marcin Kucejko i Wiktor Zdrodowski kl.VIIa

Uroczyste wręczenie nagród 11 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli

Gratulujemy!

 

Konkurs Plastyczny

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Fundacja Sąsiedzi. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Czytanie jest the best!

Kategoria wiekowa A    kl.I-II

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

-format pracy A4

-technika dowolna

   Kategoria wiekowa B      kl. III-V

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

lub ulubionej książki przygodowej innego autora

-format pracy A4

-technika dowolna

Na Wasze prace czekamy w bibliotece szkolnej do 4 kwietnia 2018r.

Wyniki konkursu recytatorskiego

Wyniki  IV edycji szkolnego konkursu recytatorskiego kl.III " Poezja jest nam bliska"
 
Nagrody:
Weronika Falkowska kl.IIIb
Franek Dombek kl.IIId
Kornelia Pakuła kl.IIId
 
Wyróżnienia:
Agatka Oświecińka kl.IIIa
Maja Górska kl.IIIe
Tobiasz Pianko kl.IIIe
 
 Recytatorów oceniało jury: p.Helena Gumieniak i p. Magda Małyszko.
Gratulujemy!

Konkurs Poetycki

Zapraszamy uczniów kl. IV-VII   do udziału w Wojewódzkim  Konkursie Poetyckim

„Miasto i region w Unii Europejskiej”

 •  napisz wiersz  o urokach, pięknie, historii i  zabytkach Białegostoku,  walorach przyrodniczych i różnorodności kulturowej Podlasia( obyczaje, religia, tradycja, folklor),
 •  tymi  atutami  naszego miasta i regionu pochwal się rówieśnikom w Unii Europejskiej.

   

Czekamy na Wasze  wiersze  w bibliotece   do 4.04.2018

Konkurs Recytatorski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji zapraszamy  ucz.kl.3 do udziału w  IV edycji

konkursu recytatorskiego Poezja jest nam bliska”

            pod hasłem: Poeci Niepodległej 

           prezentujemy  wiersze poetów związanych  z  Józefem Piłsudskim

 • każda klasa typuje 2  uczniów
 • uczniowie recytują wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny lub  Władysława Broniewskiego
 •  termin prezentacji 19.03.2018/poniedziałek/

Na  recytatorów czekają atrakcyjne  nagrody!

nauczyciele-bibliotekarze

Konkurs Plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. II-VII do  wzięcia udziału w  konkursie plastycznym
w ramach projektu czytelniczego
„Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!"

Praca konkursowa:

 •         powinna nawiązywać do treści  samodzielnie przeczytanej książki,
 •         powinna być wykonana dowolną  techniką płaską     w formacie   A4 lub A3
 •         możne być  wykonana indywidualnie lub w zespole 2-4-osobowym

 Szczegółowych  informacji  udzielają:

 nauczyciel j. niemieckiego p. Kinga Wysocka i nauczyciele-bibliotekarze

Termin składania prac w bibliotece szkolnej  do dnia 26 marca 2018r.

Konkurs Literacki

Zapraszamy  uczniów kl. IV-VII  do  udziału
 w Konkursie Literackim
na Legendę o Hejnale z Ratuszowej Wieży w Białymstoku

Jeśli kochasz  Białystok , interesujesz się jego historią
i potrafisz w ciekawy sposób
połączyć fakty historyczne z fikcją literacką 
...to znaczy , że ten konkurs jest dla Ciebie

 

 • pracę należy napisać na komputerze maksymalnie na    3str. formatu A4, czcionką Times New Roman /rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza/
 • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję pliku tekstowego
 • prace należy wykonać samodzielnie , nie naruszając praw autorskich osób trzecich
 • po szczegółowe informacje zapraszamy do biblioteki

Na Wasze prace czekamy  do 12 marca 2018r.

Laureaci konkursu plastycznego kl.III "Marszałkowi w 150 rocznicę urodzin"

Nagrody

Zosia Miezio kl.IIIb

Romek Daszkiewicz kl.IIIa

Maja Waśko kl.IIIb

Kuba Zimnoch kl.IIIc

Daria Walko kl.IIId

Oliwia Harasimczuk kl.IIIb

 

Wyróżnienia

Blanka Kardasz kl.IIIc

Michał Leś kl.IIIc

Franek Dombek kl.IIId

Oliwia Sakowicz kl.IIId

Karolina Sienkiewicz kl.IIIb

Adam Kiryk kl.IIId

 

na konkurs napłynęło 35 prac

Prace oceniała p. Iwona Sadowska