Poezja jest nam bliska

V edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów klas II-III
pod hasłem Ptasi świat

 

Zapraszamy uczniów klas II-III do udziału w konkursie recytatorskim.

każda klasa typuje 3 najzdolniejszych recytatorów do udziału w konkursie

przedstawiciele klas recytują wiersze o tematyce ornitologicznej

komisja konkursowa przy ocenie uwzględnia następujące kryteria: interpretację tekstu poetyckiego, tempo recytacji, intonację, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny

nauczyciele bibliotekarze dokonują wyboru tekstów do recytacji i proponują je wychowawcom klas II-III

przewidywany termin konkursu 23.03.2020 (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)

 

nauczyciele bibliotekarze

 

Błyskawiczny konkurs fotograficzny - rozstrzygnięty!

      W listopadzie 2019 nauczyciele bibliotekarze ogłosili Błyskawiczny konkurs fotograficzny: Książka - nasz nieodłączny towarzysz. Ogłoszenie wyników konkursu, na który wpłynęło 25 aranżowanych lub reportażowych zdjęć – nastąpiło 6.12.2019 r.

  
      Jury pod przewodnictwem pana Mariusza Ogryzki pierwszą nagrodę przyznało pracom ucznia klasy IIa Wiktora Dobrzyniewicza. Drugą nagrodę otrzymał Dominik Kruszewski z kl. VIIa, a trzecią - Michał Gliński z kl. IIa.
Najciekawsze zdjęcia konkursowe prezentowane są w holu pierwszego piętra.

Nagrodzone zdjęcia laureatów


Laureatom gratulujemy i życzymy wielu udanych zdjęć.

Błyskawiczny konkurs fotograficzny

Książka – nasz nieodłączny towarzysz.

Regulamin:

1.  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP nr 1.

2. Konkurs będzie trwał od 27.11.2019 do 3. 12. 2019 r.

3. Nie więcej niż 3 zdjęcia z książką (zdjęcie może być aranżowane = zaplanowane lub mieć charakter reportażowy = z obserwacji) należy przynieść w smartfonie lub na pendrivie do biblioteki szkolnej.

4. Ciekawe zdjęcia będą prezentowane na korytarzu szkolnym, a nagrodzone na stronie internetowej szkoły

    w zakładce: biblioteka.

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wyniki konkursu

L a u r e a c i

Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego

 w ramach projektu: Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!

Dagna Górnicka kl.IIIa,

Oliwia Sakowska kl.IIId,

 Alicja Szczepura kl.IVe,

 Ewa Laudańska kl.VIIa,

 Marcin Kucejko i Wiktor Zdrodowski kl.VIIa

Uroczyste wręczenie nagród 11 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli

Gratulujemy!

 

Konkurs Plastyczny

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Fundacja Sąsiedzi. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Czytanie jest the best!

Kategoria wiekowa A    kl.I-II

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

-format pracy A4

-technika dowolna

   Kategoria wiekowa B      kl. III-V

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

lub ulubionej książki przygodowej innego autora

-format pracy A4

-technika dowolna

Na Wasze prace czekamy w bibliotece szkolnej do 4 kwietnia 2018r.

Wyniki konkursu recytatorskiego

Wyniki  IV edycji szkolnego konkursu recytatorskiego kl.III " Poezja jest nam bliska"
 
Nagrody:
Weronika Falkowska kl.IIIb
Franek Dombek kl.IIId
Kornelia Pakuła kl.IIId
 
Wyróżnienia:
Agatka Oświecińka kl.IIIa
Maja Górska kl.IIIe
Tobiasz Pianko kl.IIIe
 
 Recytatorów oceniało jury: p.Helena Gumieniak i p. Magda Małyszko.
Gratulujemy!

Konkurs Poetycki

Zapraszamy uczniów kl. IV-VII   do udziału w Wojewódzkim  Konkursie Poetyckim

„Miasto i region w Unii Europejskiej”

 •  napisz wiersz  o urokach, pięknie, historii i  zabytkach Białegostoku,  walorach przyrodniczych i różnorodności kulturowej Podlasia( obyczaje, religia, tradycja, folklor),
 •  tymi  atutami  naszego miasta i regionu pochwal się rówieśnikom w Unii Europejskiej.

   

Czekamy na Wasze  wiersze  w bibliotece   do 4.04.2018

Konkurs Recytatorski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji zapraszamy  ucz.kl.3 do udziału w  IV edycji

konkursu recytatorskiego Poezja jest nam bliska”

            pod hasłem: Poeci Niepodległej 

           prezentujemy  wiersze poetów związanych  z  Józefem Piłsudskim

 • każda klasa typuje 2  uczniów
 • uczniowie recytują wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny lub  Władysława Broniewskiego
 •  termin prezentacji 19.03.2018/poniedziałek/

Na  recytatorów czekają atrakcyjne  nagrody!

nauczyciele-bibliotekarze

Konkurs Plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. II-VII do  wzięcia udziału w  konkursie plastycznym
w ramach projektu czytelniczego
„Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!"

Praca konkursowa:

 •         powinna nawiązywać do treści  samodzielnie przeczytanej książki,
 •         powinna być wykonana dowolną  techniką płaską     w formacie   A4 lub A3
 •         możne być  wykonana indywidualnie lub w zespole 2-4-osobowym

 Szczegółowych  informacji  udzielają:

 nauczyciel j. niemieckiego p. Kinga Wysocka i nauczyciele-bibliotekarze

Termin składania prac w bibliotece szkolnej  do dnia 26 marca 2018r.

Konkurs Literacki

Zapraszamy  uczniów kl. IV-VII  do  udziału
 w Konkursie Literackim
na Legendę o Hejnale z Ratuszowej Wieży w Białymstoku

Jeśli kochasz  Białystok , interesujesz się jego historią
i potrafisz w ciekawy sposób
połączyć fakty historyczne z fikcją literacką 
...to znaczy , że ten konkurs jest dla Ciebie

 

 • pracę należy napisać na komputerze maksymalnie na    3str. formatu A4, czcionką Times New Roman /rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza/
 • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję pliku tekstowego
 • prace należy wykonać samodzielnie , nie naruszając praw autorskich osób trzecich
 • po szczegółowe informacje zapraszamy do biblioteki

Na Wasze prace czekamy  do 12 marca 2018r.