Poezja jest nam bliska

V edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów klas II-III
pod hasłem Ptasi świat

 

Zapraszamy uczniów klas II-III do udziału w konkursie recytatorskim.

każda klasa typuje 3 najzdolniejszych recytatorów do udziału w konkursie

przedstawiciele klas recytują wiersze o tematyce ornitologicznej

komisja konkursowa przy ocenie uwzględnia następujące kryteria: interpretację tekstu poetyckiego, tempo recytacji, intonację, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny

nauczyciele bibliotekarze dokonują wyboru tekstów do recytacji i proponują je wychowawcom klas II-III

przewidywany termin konkursu 23.03.2020 (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)

 

nauczyciele bibliotekarze

 

Błyskawiczny konkurs fotograficzny - rozstrzygnięty!

      W listopadzie 2019 nauczyciele bibliotekarze ogłosili Błyskawiczny konkurs fotograficzny: Książka - nasz nieodłączny towarzysz. Ogłoszenie wyników konkursu, na który wpłynęło 25 aranżowanych lub reportażowych zdjęć – nastąpiło 6.12.2019 r.

  
      Jury pod przewodnictwem pana Mariusza Ogryzki pierwszą nagrodę przyznało pracom ucznia klasy IIa Wiktora Dobrzyniewicza. Drugą nagrodę otrzymał Dominik Kruszewski z kl. VIIa, a trzecią - Michał Gliński z kl. IIa.
Najciekawsze zdjęcia konkursowe prezentowane są w holu pierwszego piętra.

Nagrodzone zdjęcia laureatów


Laureatom gratulujemy i życzymy wielu udanych zdjęć.

Błyskawiczny konkurs fotograficzny

Książka – nasz nieodłączny towarzysz.

Regulamin:

1.  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP nr 1.

2. Konkurs będzie trwał od 27.11.2019 do 3. 12. 2019 r.

3. Nie więcej niż 3 zdjęcia z książką (zdjęcie może być aranżowane = zaplanowane lub mieć charakter reportażowy = z obserwacji) należy przynieść w smartfonie lub na pendrivie do biblioteki szkolnej.

4. Ciekawe zdjęcia będą prezentowane na korytarzu szkolnym, a nagrodzone na stronie internetowej szkoły

    w zakładce: biblioteka.

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wyniki konkursu

L a u r e a c i

Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego

 w ramach projektu: Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!

Dagna Górnicka kl.IIIa,

Oliwia Sakowska kl.IIId,

 Alicja Szczepura kl.IVe,

 Ewa Laudańska kl.VIIa,

 Marcin Kucejko i Wiktor Zdrodowski kl.VIIa

Uroczyste wręczenie nagród 11 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli

Gratulujemy!

 

Konkurs Plastyczny

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Fundacja Sąsiedzi. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Czytanie jest the best!

Kategoria wiekowa A    kl.I-II

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

-format pracy A4

-technika dowolna

   Kategoria wiekowa B      kl. III-V

-wykonaj ilustrację do wybranej ksiązki M. Widmarka lub G. Kasdepke

lub ulubionej książki przygodowej innego autora

-format pracy A4

-technika dowolna

Na Wasze prace czekamy w bibliotece szkolnej do 4 kwietnia 2018r.