Konkurs Plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. II-VII do  wzięcia udziału w  konkursie plastycznym
w ramach projektu czytelniczego
„Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!"

Praca konkursowa:

  •         powinna nawiązywać do treści  samodzielnie przeczytanej książki,
  •         powinna być wykonana dowolną  techniką płaską     w formacie   A4 lub A3
  •         możne być  wykonana indywidualnie lub w zespole 2-4-osobowym

 Szczegółowych  informacji  udzielają:

 nauczyciel j. niemieckiego p. Kinga Wysocka i nauczyciele-bibliotekarze

Termin składania prac w bibliotece szkolnej  do dnia 26 marca 2018r.