Błyskawiczny konkurs fotograficzny

Książka – nasz nieodłączny towarzysz.

Regulamin:

1.  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP nr 1.

2. Konkurs będzie trwał od 27.11.2019 do 3. 12. 2019 r.

3. Nie więcej niż 3 zdjęcia z książką (zdjęcie może być aranżowane = zaplanowane lub mieć charakter reportażowy = z obserwacji) należy przynieść w smartfonie lub na pendrivie do biblioteki szkolnej.

4. Ciekawe zdjęcia będą prezentowane na korytarzu szkolnym, a nagrodzone na stronie internetowej szkoły

    w zakładce: biblioteka.

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i upominki.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze