Poezja jest nam bliska

V edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów klas II-III
pod hasłem Ptasi świat

 

Zapraszamy uczniów klas II-III do udziału w konkursie recytatorskim.

każda klasa typuje 3 najzdolniejszych recytatorów do udziału w konkursie

przedstawiciele klas recytują wiersze o tematyce ornitologicznej

komisja konkursowa przy ocenie uwzględnia następujące kryteria: interpretację tekstu poetyckiego, tempo recytacji, intonację, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny

nauczyciele bibliotekarze dokonują wyboru tekstów do recytacji i proponują je wychowawcom klas II-III

przewidywany termin konkursu 23.03.2020 (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)

 

nauczyciele bibliotekarze