Wyniki konkursu recytatorskiego

Wyniki  IV edycji szkolnego konkursu recytatorskiego kl.III " Poezja jest nam bliska"
 
Nagrody:
Weronika Falkowska kl.IIIb
Franek Dombek kl.IIId
Kornelia Pakuła kl.IIId
 
Wyróżnienia:
Agatka Oświecińka kl.IIIa
Maja Górska kl.IIIe
Tobiasz Pianko kl.IIIe
 
 Recytatorów oceniało jury: p.Helena Gumieniak i p. Magda Małyszko.
Gratulujemy!

Konkurs Poetycki

Zapraszamy uczniów kl. IV-VII   do udziału w Wojewódzkim  Konkursie Poetyckim

„Miasto i region w Unii Europejskiej”

 •  napisz wiersz  o urokach, pięknie, historii i  zabytkach Białegostoku,  walorach przyrodniczych i różnorodności kulturowej Podlasia( obyczaje, religia, tradycja, folklor),
 •  tymi  atutami  naszego miasta i regionu pochwal się rówieśnikom w Unii Europejskiej.

   

Czekamy na Wasze  wiersze  w bibliotece   do 4.04.2018

Konkurs Recytatorski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji zapraszamy  ucz.kl.3 do udziału w  IV edycji

konkursu recytatorskiego Poezja jest nam bliska”

            pod hasłem: Poeci Niepodległej 

           prezentujemy  wiersze poetów związanych  z  Józefem Piłsudskim

 • każda klasa typuje 2  uczniów
 • uczniowie recytują wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny lub  Władysława Broniewskiego
 •  termin prezentacji 19.03.2018/poniedziałek/

Na  recytatorów czekają atrakcyjne  nagrody!

nauczyciele-bibliotekarze

Konkurs Plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. II-VII do  wzięcia udziału w  konkursie plastycznym
w ramach projektu czytelniczego
„Niemiecka literatura-czytamy to co dobre!"

Praca konkursowa:

 •         powinna nawiązywać do treści  samodzielnie przeczytanej książki,
 •         powinna być wykonana dowolną  techniką płaską     w formacie   A4 lub A3
 •         możne być  wykonana indywidualnie lub w zespole 2-4-osobowym

 Szczegółowych  informacji  udzielają:

 nauczyciel j. niemieckiego p. Kinga Wysocka i nauczyciele-bibliotekarze

Termin składania prac w bibliotece szkolnej  do dnia 26 marca 2018r.

Konkurs Literacki

Zapraszamy  uczniów kl. IV-VII  do  udziału
 w Konkursie Literackim
na Legendę o Hejnale z Ratuszowej Wieży w Białymstoku

Jeśli kochasz  Białystok , interesujesz się jego historią
i potrafisz w ciekawy sposób
połączyć fakty historyczne z fikcją literacką 
...to znaczy , że ten konkurs jest dla Ciebie

 

 • pracę należy napisać na komputerze maksymalnie na    3str. formatu A4, czcionką Times New Roman /rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza/
 • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję pliku tekstowego
 • prace należy wykonać samodzielnie , nie naruszając praw autorskich osób trzecich
 • po szczegółowe informacje zapraszamy do biblioteki

Na Wasze prace czekamy  do 12 marca 2018r.

Laureaci konkursu plastycznego kl.III "Marszałkowi w 150 rocznicę urodzin"

Nagrody

Zosia Miezio kl.IIIb

Romek Daszkiewicz kl.IIIa

Maja Waśko kl.IIIb

Kuba Zimnoch kl.IIIc

Daria Walko kl.IIId

Oliwia Harasimczuk kl.IIIb

 

Wyróżnienia

Blanka Kardasz kl.IIIc

Michał Leś kl.IIIc

Franek Dombek kl.IIId

Oliwia Sakowicz kl.IIId

Karolina Sienkiewicz kl.IIIb

Adam Kiryk kl.IIId

 

na konkurs napłynęło 35 prac

Prace oceniała p. Iwona Sadowska

Laureaci konkursu plastycznego "Miasto książek”

Nagrody

Cyprian Małus kl.IIa

Martyna Liszewska kl.IIId

Oliwia Sakowska kl.IIId

Maksymilian Kośko kl.IIIa

 

Wyróżnienia

Marianna Oleńska kl.IIa

Anna Romanowska kl.IIa

Zosia Felkner kl.IIId

Aleksander Andrzejewski kl.IIIa

Nataniel Moskwa kl.IIIa

 

w kategorii kl.IV-VII

Nagrody

Alicja Szczepura kl.IVe

Natalia Masłowska kl.Vb

Julia Olszewska kl.Vc

 

Wyróżnienia

Wiktoria Jaworowicz kl.IVa

Hanna Sokołowska kl.IVb

Bartosz Cyrynowski kl.IVa

Gratulujemy!

 prace oceniała  p. Sylwia Pietrowcew

W rocznicę urodzin Marszałka

Znalezione obrazy dla zapytania piłsudski rysunek150-lecie urodzin Marszałka J. Piłsudskiego

                                   Konkurs  plastyczny  dla  ucz. kl.III

 

Zadania do wykonania:

 

·      pokolorować postać Marszałka na koniu

·      można wyciąć kontury rysunku

·      przykleić  na kartkę z bloku technicznego formatu A4

·      zagospodarować w atrakcyjny sposób tło pracy różnymi technikami( farby, wydzieranka , tkanina , kolorowy papier, i inne)

·      wykonaną pracę przynieść do biblioteki  do 3 listopada 2017r.

Na najciekawsze prace  czekają  nagrody!

 

Zapraszamy młodych plastyków

Znalezione obrazy dla zapytania książki grafika

"Miasto książek"

KONKURS  PLASTYCZNY  DLA  KL. II-VII

Jak wyobrażasz sobie takie miasto i ludzi tam zamieszkujących?

format pracy A-4 lub A3

technika  pracy dowolna oprócz   form  przestrzennych

                                     uczestnicy konkursu - uczniowie kl. II-VII

Termin  składania  prac  w   bibliotece  szkolnej  do  23.10.2017r.

Czekają   atrakcyjne   nagrody!