Opłaty za obiady

W roku szkolnym 2016/2017 opłaty za obiady przyjmowane są

tylko przez pierwszych pięć dni roboczych każdego miesiąca !

 

Okres żywieniowy

Termin płatności

Koszt obiadów

7 września – 30 września

1-7 września 2016 roku

54 zł.(18x3)

3 października -28 października

3-7 października 2016 roku

57 zł.(19x3)

2 listopada – 30 listopada

2-8 listopada 2016 roku

60 zł. (20x3)

1 grudnia - 22 grudnia

1-7 grudnia 2016 roku

48 zł. (16x3)

2 stycznia - 20 stycznia

2-9 stycznia 2017 roku

42 zł. (14x3)

6 lutego – 28 lutego

6-10 lutego 2017 roku

51 zł. (17x3)

1 marca – 31 marca

1-7 marca 2017 roku

69 zł. (23x3)

3 kwietnia – 27 kwietnia

3-7 kwietnia 2017 roku

45 zł. (15x3)

4 maja – 31 maja

4-10 maja 2017 roku

60 zł. (20x3)

1 czerwca - 22 czerwca

1-7 czerwca 2017 roku

39 zł (13x3)


 

W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2016 R. PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2017 R.

Informujemy Rodziców, iż istnieje możliwość uregulowania płatności za obiady przelewem internetowym na konto Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.

przykład: „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,

ewentualnie „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a

(bez 14, 21, 29  października)”.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy

wpisać każde dziecko osobno.

 

WAŻNE:

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty

za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej nie później niż

do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

 Szczegółowe regulacje na temat działania Stołówki Szkolnej znajdują się

w Regulaminie Stołówki Szkolnej

W miesiącu wrześniu pobierana jest wpłata na Fundusz Stołówkowy w wysokości 20 zł.

Wpłat na Fundusz Stołówkowy można dokonać przelewem internetowym

na wydzielone konto Rady Rodziców,

Bank PeKaO SA 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000