Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2016 r. - Zimowa przerwa świąteczna

23 stycznia - 5 lutego 2017 r. - Ferie zimowe

13 - 18 kwietnia 2017 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2017 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2016 r. 

31 października 2016 r. 

28 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.

1 czerwca 2017 r.

16 czerwca 2017 r.