Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

 

Data

Wydarzenie

3 września 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy I-III godz. 10.30

Klasy IV-VIII godz. 9.00

6 września 2018

Rada pedagogiczna

10-11 września 2018

Zebrania z rodzicami

14 września 2018

Światowy Dzień Kropki

28 września 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wrzesień 2018

Sprzątanie Świata

26 września 2018

Europejski Dzień Języków Obcych

Październik 2018

Ślubowanie klas pierwszych

Październik 2018

Szkoleniowa rada pedagogiczna godz. 16.30

12 października 2018

Dzień Komisji Edukacji Narodowej- apel

16 października 2018

Dzień Papieski- akcja charytatywna

31 października 2018

Orszak Wszystkich Świętych

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 listopada 2018

Dzień Zaduszny- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 listopada 2018

Święto Szkoły

8 listopada 2018

Narodowe Święto Niepodległości- apel

9 listopada 2018

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

15 listopada 2018

Dzień kontaktu z rodzicami uczniów klas I-VIII godz. 16.00-18.30

26 listopada 2018

Dyskoteka andrzejkowa

6 grudnia 2018

Mikołajki

7, 12, 13 grudnia 2018

Zebrania z rodzicami

17 grudnia 2018

Dar Aniołka - Bożonarodzeniowa Akcja Charytatywna

21 grudnia 2018

Wigilie klasowe

23-31 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna:

- 24, 27, 28, 31 grudnia 2018 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

- 25, 26 grudnia 2018 – Boże Narodzenie dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 stycznia 2019

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

7 stycznia 2019

Prawosławne Boże Narodzenie - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 stycznia 2019

Termin wystawienia ocen semestralnych

9 stycznia 2019

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

16 stycznia 2019

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

21 stycznia – 3 lutego 2019

Ferie zimowe

7 Luty 2019

Dyskoteka karnawałowa

15 Lutego 2019

Olimpijka Sześciolatków

15 lutego 2019

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

12 lutego 2019

28 lutego 2019

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII

Zebrania z rodzicami klas I-III

28 lutego 2019

Dzień otwarty szkoły

7 marca 2019

Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

12 marca 2019

Dzień Matematyki

Marzec 2019

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2019”

Marzec 2019

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Marzec 2019

IV Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych

Marzec 2019

Festiwal Nauki

10-12 kwietnia 2019

Rekolekcje wielkopostne

15-17 kwietnia 2019

Egzamin Ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 – 23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna:

- 18, 19, 23 kwietnia 2019- dni wolne od zajęć dydaktycznych

- 22 kwietnia 2018- Poniedziałek Wielkanocny- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 kwietnia 2019

Święta majowe – apel

29 kwietnia 2019

Prawosławne Święta Wielkanocne- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30 kwietnia 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1 maja 2019

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2019

Święto Polskiej Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2019

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Maj 2019

Dzień Ziemi

Maj 2019

Mozaikowy zawrót głowy- międzyszkolny konkurs z matematyki

Maj 2019

Matematyczny geniusz- międzyszkolny konkurs matematyczny

do 10 maja 2019

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

15- 16 maja 2019

Zebrania z rodzicami

3 czerwca 2019

Szkolny Dzień Dziecka

do 12 czerwca 2019

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2019

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

17 czerwca 2019

Plenarna rada pedagogiczna

20 czerwca 2019

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19