Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

 

Data

Wydarzenie

1 września 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy I-IV godz. 9.00

Klasy V-VIII godz. 9.45 - 10.00

8-9 września 2021

Zebrania z rodzicami

15 września 2021

Światowy Dzień Kropki

24 września 2021

Europejski Dzień Języków Obcych

wrzesień 2021

Sprzątanie Świata (akcja na terenie szkoły)

1 października 2021

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

październik 2021

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2021

Dzień Komisji Edukacji Narodowej - apel

14-15 października 2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 października 2021

Dzień Papieski - akcja charytatywna

19 października 2021

Erasmus Day

29 października 2021

Orszak Wszystkich Świętych

1 listopada 2021

Wszystkich Świętych-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5 listopada 2021

Święto Szkoły

10 listopada 2021

Narodowe Święto Niepodległości

 listopad 2021

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

listopad 2021

Dzień kontaku z rodzicami uczniów klas I-VIII, godz. 16.30-18.30

listopad 2021

Dyskoteka andrzejkowa 

6 grudnia 2021

Mikołajki

14-15 grudnia 2021

Zebrania z rodzicami

22 grudnia 2021

Wigilie klasowe i Jasełka

23-31 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna:

- 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia 2021 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

- 25, 26 grudnia 2021 – Boże Narodzenie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 stycznia 2022

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2022

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7 stycznia 2022

Prawosławne Boże Narodzenie - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 stycznia 2022

Termin wystawienia ocen semestralnych

17 stycznia 2022

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

24 stycznia – 6 lutego 2022

Ferie zimowe

luty 2022

Dyskoteka karnawałowa/zabawa choinkowa

luty 2022

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

22-23 lutego 2022

Zebrania z rodzicami

marzec 2022

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2022”

marzec 2022

Dzień otwarty szkoły

marzec 2022

Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych

marzec 2022

Festiwal Nauki

kwiecień 2022

Rekolekcje wielkopostne

14 – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2022

Prawosławne Święta Wielkanocne - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

29 kwietnia 2022

Święta majowe – apel

1 maja 2022

Święto Pracy

2 maja 2022

Święto Polskiej Flagi - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 - 26 maja 2022

Egzamin Ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 30 maja 2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

1 czerwca 2022

Dzień Dziecka

2-3 czerwca 2022

Zebrania z rodzicami

do 13 czerwca 2022

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

14 czerwca 2022

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 czerwca 2022

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 czerwca 2022

Plenarna rada pedagogiczna

24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022