Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

                                              

Data

Wydarzenie

4 września 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
Klasy I-III godz. 10.30
Klasy IV-VII godz. 9.00

11 września 2017

Rada pedagogiczna godz. 16.00

13 września 2017

Spotkanie z rodzicami klas I-III
(godz. 17.00- zebranie ogólne na sali gimnastycznej, 17.30- spotkania z wychowawcami w klasach)

14 września 2017

Spotkanie z rodzicami klas IV-VII
(godz. 17.00- zebranie ogólne na sali gimnastycznej, 17.30- spotkania z wychowawcami w klasach)

23-30 września 2017

Europejski Tydzień Sportu , który rozpocznie się inauguracją Klubu Rodzica (23 września 2017 r.)

27 września 2017

Ślubowanie klas pierwszych

21 października 2017

Spotkanie Klubu Rodzica

31 października 2017

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

8 listopada 2017

Dzień kontaktu z rodzicami uczniów klas I-VII godz. 16.00-18.00

25 listopada 2017

Spotkanie Klubu Rodzica

13 grudnia 2017

Zebrania z rodzicami klas I-III godz. 17.00

14 grudnia 2017

Zebrania z rodzicami klas IV-VII godz. 17.00

19 grudnia 2017

Klub Rodzica przy szkolnej choince godz. 17.00- 19.00

23-31 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna:
- 27,28,29 grudnia 2017 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 25, 26 grudnia 2017 – Boże Narodzenie dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 stycznia 2018

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

10 stycznia 2018

Termin wystawienia ocen semestralnych.

17 stycznia 2018

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

20 stycznia 2018

Spotkanie Klubu Rodzica

22 stycznia – 4 lutego 2018

Ferie zimowe

21 lutego 2018

Spotkanie z rodzicami klas I-III
(godz. 17.00- zebranie ogólne na sali gimnastycznej, 17.30- spotkania z wychowawcami w klasach).

22 lutego 2018

Spotkanie z rodzicami klas IV-VII
(godz. 17.00- zebranie ogólne na sali gimnastycznej, 17.30- spotkania z wychowawcami w klasach).

24 lutego 2018

Spotkanie Klubu Rodzica.

21-23 marca 2018

Rekolekcje wielkopostne: dni wolne od zajęć dydaktycznych,  sprawdziany dyrektorskie w klasach IV-ych i VII-ych

29 marca – 3 kwietnia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna:
- 29,30 marca 2018 – Wielki Czwartek, Wielki Piątek – dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 2 kwietnia 2018 – Poniedziałek Wielkanocny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
- 3 kwietnia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 kwietnia 2018

Spotkanie Klubu Rodzica

30 kwietnia 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1 maja 2018

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2 maja 2018

Święto Polskiej Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 maja 2018

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

4 maja 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

do 11 maja 2018

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych.

14 maja 2018

Zebrania z rodzicami klas IV-VII godz. 17.00

15 maja 2018

Zebrania z rodzicami klas I-III godz. 17.00

19 maja 2018

Spotkanie Klubu Rodzica

31 maja 2018

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

1 czerwca 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

do 12 czerwca 2018

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych.

14 czerwca 2018

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 czerwca 2018

Spotkanie Klubu Rodzica

20 czerwca 2018

Plenarna rada pedagogiczna.

22 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18