Uwaga tegoroczni Absolwenci SP1!

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się

 31 lipca (piątek) w godz. 11.00 – 13.00 na parterze szkoły.

Osoby odbierające zaświadczenia powinny mieć zakryte usta

 i nos oraz posiadać własny długopis.

 

Dyrektor Szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.  Szczegółowy harmonogram konsultacji rozesłano przez dziennik internetowy. Istnieje konieczność zgłoszenia chęci udziału, na dwa dni przed planowanym terminem konsultacji w celu zaplanowania spotkań pod numerem telefonu 85 741 65 13. Na dwa dni przed planowanym przyjściem dziecka do szkoły należy dostarczyć wypełnioną deklarację (osobiście lub drogą e-mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

http://sp1.bialystok.pl/images/stories/dokumenty-szkoly/Korona/zal_2_-_Deklaracja_Szkoly_Podstawowe_konsultacje.pdf

 

Konsultacje dla ósmoklasistów

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas VIII szkół podstawowych mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Istnieje konieczność zgłoszenia chęci udziału, na dwa dni przed planowanym terminem konsultacji w celu zaplanowania spotkań.


Język polski – 26 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca, godz. 14.30 - 16.00
p. Ewa Fiedorczuk – s. 110
p. Elżbieta Badońska – s.105


Matematyka – 26 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca, godz. 14.30 - 16.00
p. Marta Ignaciuk – s.110
p. Małgorzata Chwicewska – s. 104
p. Joanna Szamruchiewicz – s.111


Język angielski / Język rosyjski – 26 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca, godz. 14.30 - 16.00
p. Urszula Szczygieł – s. 102
p. Ewa Trochimczyk – s. 111
p. Błażej Sieliwoniuk – s. 105
p. Magdalena Sienkiewicz – pokój nauczycielski

Zwrot książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że od dnia 25. 05. 2020r. uczniowie zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej (beletrystyki, lektur,

nie podręczników!). Prosimy o przynoszenie książek w reklamówce z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia i pozostawianie ich na portierni. W przypadku zamkniętych drzwi do szkoły należy swoją obecność zasygnalizować dzwonkiem znajdującym się z prawej strony wejścia.

Nauczyciele – bibliotekarze

KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny

podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie

za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet

25.05.2020 14:00

02.06.2020 (wtorek) 16:30

Beniamin

25.05.2020 16:30

03.06.2020 (środa) 16:30

Maluch

26.05.2020 14:00

04.06.2020 (czwartek) 16:30

Żaczek

26.05.2020 16:30

05.06.2020 (piątek) 16:30

Informacja dla uczniów klas VIII i ich rodziców

Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

OFERTA EDUKACYJNA 2020-2021

  https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

 

Rekrutacja 2020/2021

Klasy 1

 • 24 lutego – 6 marca 2020 do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej;
 • do 23 marca 2020 do godz.12.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej;
 • 26 marca 2020 do godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • Do 31 marca 2020 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia;
 • Do 1 kwietnia 2020 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Klasy 4 sportowe

 • 24 lutego – 6 marca 2020 do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego, z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 9 – 12 marca 2020 – przeprowadzenie prób sprawnościowych;
 • Do 13 marca 2020 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawnościowej;
 • Do 30 czerwca 2020 do godz. 10.00 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 1 lipca 2020 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 3 lipca 2020 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Klasa

Dzień

Godzina

Sala

Wychowawca

I a

25.02.2020.

17:00

03

Ewelina Czarkowska

I b

25.02.2020.

17:00

04

Dorota Waszkiewicz-Kozak

I c

24.02.2020.

16:30

04

Izabela Wojtala

II a

25.02.2020.

17:00

201

Beata Zukowska

II b

24.02.2020.

17:00

201

Katarzyna Cyrynowska

II c

24.02.2020.

17:00

03

Maria Ożlańska

III a

24.02.2020.

16:30

02

Iwona Sadowska

III b

25.02.2020.

17:00

02

Paulina Miezianko

IV a

25.02.2020.

17:00

110

Modest Dziekoński

IV b

25.02.2020.

16:30

102

Maria Dryl

V a

25.02.2020.

17:00

212

Joanna Litwińczuk

V b

24.02.2020.

16:30

102

Agnieszka Szerszeń

V c

24.02.2020.

16:30

203

Agata Zduńczyk

V d

24.02.2020.

17:00

104

Małgorzata Chwicewska

V e

21.02.2020.

16:30

102

Urszula Szczygieł

VI a

25.02.2020.

16:30

203

Piotr Tomecki

VI b

24.02.2020.

17:30

105

Elżbieta Badońska

VI c

25.02.2020.

16:00

211

Katarzyna Kulesza

VI d

24.02.2020.

16:30

210

Jacek Chaniewski

VI e

24.02.2020.

16:00

002

Urszula Krysiuk

VII a

25.02.2020.

17:00

105

Ewa Fiedorczuk

VII b

24.02.2020.

17:00

202

Monika Łapuć

VII c

25.02.2020.

17:00

111

Sylwia Pietrowcew

VII d

24.02.2020.

16:30

111

Marek Korzeniewski

VIII a

25.02.2020.

16:30

Zebranie ogólne w stołówce o godz. 17:30

104

Joanna Szamruchiewicz

VIII b

25.02.2020.

17:45

204

Marta Ignaciuk

VIII c

25.02.2020.

16:30

202

Ewa Trochimczyk