Kremówki Papieskie 2017

Dnia 18 maja 2017 r.  były  sprzedawane kremówki z okazji urodzin św. Jana Pawła.  Dochód ze sprzedaży przeznaczony został  na fundusz stypendialny „Białystok Ojcu Świętemu”.  

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

 

>>> Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa <<<

 

 

 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (do pobrania w PDF)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 

- 24 czerwca godz. 9:15- klasy I-III, 

- 24 czerwca godz.- 12:00- klasy IV-VI 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału
w uroczystości.

informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich

1. Dzieci urodzone w 2009 roku, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku szkolnym 2015/2016, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 roku, mogą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej.

 

2. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 roku, mogą kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 w klasie drugiej.

Jubileusz 100-lecia naszej szkoły. Uroczystość w Filharmonii Podlaskiej

          Dnia 16 listopada 2015r.  z udziałem wielu wspaniałych, honorowych  gości reprezentujących władze miasta, Urząd Marszałkowski, Kuratorium, duchowieństwo, białostockie uczelnie, kluby sportowe, związki zawodowe oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli  naszego miasta, świętowaliśmy 100-lecie  powstania naszej placówki. Szczególnie ciepło witaliśmy dyrektorów, nauczycieli  i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1  .

      To Wielkie święto Szkoły Podstawowej nr 1Jubileusz 100 – lecia jej założenia – został uświetniony częścią artystyczną w wykonaniu uczniów i uczennic klas III – VI.

          Występ rozpoczął dostojny polonez zaprezentowany przez tancerzy z klas trzecich przygotowanych przez panie: Joannę Kitlas i Dorotę Waszkiewicz-Kozak. Korowód par w pięknych strojach z epoki z wdziękiem pokazał skomplikowane figury tego tańca.

     Następnie scenę przejęli we władanie uzdolnieni recytatorzy, uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych. Główne role w montażu słowno-muzycznym odtwarzali: Beata Dembicka jako Nauczycielka i Gabriel Półkośnik jako sam Juliusz Słowacki. Ich aktorskie kreacje świadczyły o niezwykłym talencie ale i ogromie pracy nad przygotowaniem występu. W trakcie spektaklu zaprezentowane zostały widowni najpiękniejsze wiersze Juliusza Słowackiego w wykonaniu: Bartka Bielawca, Michała Prytuły, Julii Wróblewskiej, Marty Łuszcz, Weroniki Miłkowskiej, Heleny Zalewskiej, Pauli Olędzki, Julii Tabak, Hanny Dobrowolskiej, Jagny Kotyńskiej i Ady Stypułkowskiej. Wszyscy młodzi aktorzy ukazali wysoki poziom kunsztu recytatorskiego, nad którym pracowała pani Bożena Gawryłkiewicz .Deklamacji towarzyszyły występy instrumentalne w wykonaniu uczennic: Aleksandry Łupińskiej, Hanny Grodzkiej i Marii Zadykowicz. Przedstawienie uświetniły też wspaniałe występy  naszych uzdolnionych solistek: Lary Swierkot i Marii Zadykowicz oraz absolwentki szkoły: Julii Dmochowskiej, która  wzruszyła widownię swoją interpretacją utworu Anny German. Ramą spinającą całość był piękny śpiew chóru szkolnego prowadzonego przez panią Ewę Szymanowską – Gbur. Współautorkami scenariusza i osobami odpowiedzialnymi za całość występu były panie: Agata Rybarczyk, Elżbieta Badońska i Agnieszka Andrzejewska.

            odzi aktorzy zebrali gromkie brawa, a na koniec – owacje na stojąco. Dumą napawa bogactwo talentów naszych uczniów. Życzymy im dalszych sukcesów we wszystkich  życiowych zadaniach i rolach.

Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu!

 

Opracowanie: A. Rybarczyk

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W JUBILEUSZU 100- LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

Szanowni Państwo, Goście uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu 100-lecia

założenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. 

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za obecność na koncercie.

          

  Dziękuję za życzliwość i dobroć serca wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.

            Dziękujemy naszym Sponsorom:

- Prezydentowi Miasta Białegostoku;

- Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1;

-Wszystkim, którzy dobrowolnymi wpłatami wsparli Fundusz Jubileuszu;

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku;

- Firmie PZU;

-Firmie Auto- Breczko;

- FOKUS Firmie Fotograficznej;

- Uzimex PPHU Załęski Z.;                                                                  

- Zakład Kamieniarski w Zabłudowie, Beata Strug;

- Wodociągi Białostockie;

- Kwiaciarni Jaśmin.           

Serdeczne słowa podziękowań za wsparcie i życzliwość kierujemy do dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych

im. I. Paderewskiego w Białymstoku oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki.

 

     Zofia Zachowicz- Michałowska

          Dyrektor

        Szkoły Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” /Kpł 19,2/

Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” /Kpł 19,2/ organizowany będzie przez naszą szkołę co roku. Wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych naszej diecezji chcemy promować postawę świętości, przypominać o świętych i błogosławionych, zarówno dobrze znanych, jak i mniej, zapraszać do przyjaźni z nimi. W każdym roku szkolnym będziemy poznawać inną postać. Zaczynamy od świętego Ojca Pio, patrona parafii,na terenie której znajduje się nasza szkoła.

Szczegółowy regulamin w załączniku.

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe- terminarz ( do pobrania)

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe- regulaminy (do pobrania)

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy, rozpoczyna się o godz. 10:00.
2. Stopień rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Każdy stopień rozpoczyna się o godz. 10:00.
3. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
5. Informacje dotyczące godzin przeprowadzania i czasu trwania konkursów przedmiotowych, których przeprowadzenie zostało zlecone podmiotom edukacyjnym, zamieszczane są na ich stronach internetowych.