PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W JUBILEUSZU 100- LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

Szanowni Państwo, Goście uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu 100-lecia

założenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. 

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za obecność na koncercie.

          

  Dziękuję za życzliwość i dobroć serca wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.

            Dziękujemy naszym Sponsorom:

- Prezydentowi Miasta Białegostoku;

- Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1;

-Wszystkim, którzy dobrowolnymi wpłatami wsparli Fundusz Jubileuszu;

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku;

- Firmie PZU;

-Firmie Auto- Breczko;

- FOKUS Firmie Fotograficznej;

- Uzimex PPHU Załęski Z.;                                                                  

- Zakład Kamieniarski w Zabłudowie, Beata Strug;

- Wodociągi Białostockie;

- Kwiaciarni Jaśmin.           

Serdeczne słowa podziękowań za wsparcie i życzliwość kierujemy do dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych

im. I. Paderewskiego w Białymstoku oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki.

 

     Zofia Zachowicz- Michałowska

          Dyrektor

        Szkoły Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” /Kpł 19,2/

Diecezjalny Konkurs o Świętych i Błogosławionych „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” /Kpł 19,2/ organizowany będzie przez naszą szkołę co roku. Wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych naszej diecezji chcemy promować postawę świętości, przypominać o świętych i błogosławionych, zarówno dobrze znanych, jak i mniej, zapraszać do przyjaźni z nimi. W każdym roku szkolnym będziemy poznawać inną postać. Zaczynamy od świętego Ojca Pio, patrona parafii,na terenie której znajduje się nasza szkoła.

Szczegółowy regulamin w załączniku.

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe- terminarz ( do pobrania)

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe- regulaminy (do pobrania)

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy, rozpoczyna się o godz. 10:00.
2. Stopień rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Każdy stopień rozpoczyna się o godz. 10:00.
3. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
5. Informacje dotyczące godzin przeprowadzania i czasu trwania konkursów przedmiotowych, których przeprowadzenie zostało zlecone podmiotom edukacyjnym, zamieszczane są na ich stronach internetowych.

Wyprawka ucznia klasy I na rok szkolny 2015/2016

 
 
WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (do pobrania w PDF)
 
 
 

Kiermasz książek

KIERMASZ KSIĄŻEK ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 22- 23 CZERWCA 2015 R. W GODZINACH 8:00 -17:00

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się

- 25 czerwca godz. 17:00- klasy VI, 

- 26 czerwca godz. 9:30- klasy I-III, 

- 26 czerwca godz.- 11:00- klasy IV-V 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału
w uroczystości.

Rezygnacja z obiadów w miesiącu czerwcu

UWAGA !!!
Rezygnację z obiadów w miesiącu czerwcu należy zgłosić najpóźniej do dnia 8 czerwca 2015.

Lista zakwalifikowanych i przyjętych do szkoły

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 05.08.2015 r. do godz. 15.00.

 

Lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 11.08.2015 r. do godz. 15.00.