Wyprawka ucznia klasy I na rok szkolny 2015/2016

 
 
WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (do pobrania w PDF)
 
 
 

Kiermasz książek

KIERMASZ KSIĄŻEK ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 22- 23 CZERWCA 2015 R. W GODZINACH 8:00 -17:00

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się

- 25 czerwca godz. 17:00- klasy VI, 

- 26 czerwca godz. 9:30- klasy I-III, 

- 26 czerwca godz.- 11:00- klasy IV-V 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału
w uroczystości.

Rezygnacja z obiadów w miesiącu czerwcu

UWAGA !!!
Rezygnację z obiadów w miesiącu czerwcu należy zgłosić najpóźniej do dnia 8 czerwca 2015.

Lista zakwalifikowanych i przyjętych do szkoły

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 05.08.2015 r. do godz. 15.00.

 

Lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 11.08.2015 r. do godz. 15.00.

Konkurs plastyczny pt.: „I tak niebo złocą … i morze "

       
Konkurs Plastyczny
 
pt.: „I tak niebo złocą … i morze "
 
w związku z Jubileuszem 100-lecia założenia
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
serdecznie zapraszamy uczniów klas 0 – III i IV – VI białostockich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
 
Cele konkursu:
  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
  • wyłanianie i promowanie młodych talentów plastycznych;
  • rozbudzanie zainteresowania twórczością i biografią poety.
 
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych.
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  • klasy 0 – III szkoły podstawowej
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną nawiązującą do życia i/lub twórczości Juliusza Słowackiego (ilustracja dowolnego utworu).
4. Uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje pracę w formacie A4, A3 (lub w wymiarze pośrednim) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych).
5. Z każdej placówki może być dostarczona nieograniczona liczba prac.
6. Praca plastyczna powinna być opatrzona następującymi informacjami : 
imię i nazwisko autora; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
7. Termin nadsyłania prac do 1 czerwca 2015 r. 
 
Adres organizatora konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
ul. Juliusza Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok, 
tel./fax.: 85 74 16 513
 
Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „ Plastyczny Konkurs Jubileuszowy".
 
 
8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów (Zał.1).
 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac.
Prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i poinformowani do 16.06.2015r.
Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych w listopadzie 2015 r. 
 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp1.bialystok.pl
 
Koordynatorzy konkursu: Teresa Andraka, Katarzyna Kulesza, Małgorzata Zdzitowiecka
 
 

Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do szkół prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

 

Terminy rekrutacji do szkół: 16.03.2015 – 17.04.2015 ( w godzinach pracy szkoły)

 

Wniosek należy wypełnić w systemie informatycznym oraz podpisany w formie papierowej złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

 

Adresy zamieszkania będą dodatkowo weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną.

 

 

Zasady Rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016 do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

 

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

 

 

Leureaci konkursu Tesco dla szkół

  1. Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji Tesco dla Szkół!

  2. Przez ostatnie miesiące zespoły Kulinarnych Odkrywców z całej Polski rywalizowały ze sobą o nowoczesne wyposażenie multimedialne dla swoich szkół.

  3. Miło nam poinformować, że jednym z laureatów ogólnopolskich konkursu z filmem "Najlepsza lekcja o gotowaniu opartym na niemarnowaniu" został zespół „KUCHARZE NA MIARĘ” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

  4. W skład zespołu wchodzą uczniowie klasy II A pod kierunkiem wychowawczyni p. Joanny Kitlas. W nagrodzonym filmie gościnnie wystąpiła p. Basia Klepacka - babcia Ady, Zuzi i Stasia Klepackich, uczniów naszej szkoły.