Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do szkół prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Terminy rekrutacji do szkół: 12.03.2014 – 10.04.2014

Już są dostępne zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Zasady Rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

W związku z przygotowaniami do rekrutacji na nowy rok szkolny 2014/2015 Rodzice, którzy zamierzają wnioskować do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wydanie dziecku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres od 1 września 2014 r. / na kolejny etap edukacyjny proszeni są o złożenie takiego wniosku do Poradni jak najszybciej.

Konieczne jest uzyskanie orzeczenia do dnia 31 marca 2014 roku i jego dostarczenie do wybranej szkoły w terminie składania zgłoszeń podczas rekrutacji, tj. od 17.03.2014 do 10.04.2014 roku.

Niedostarczenie orzeczenia do wybranej szkoły w w/w terminie, może skutkować brakiem miejsca w preferowanej szkole.

Do wniosku o wydanie orzeczenia należy załączyć aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Terminy rekrutacji do szkół: 12.03.2014 – 10.04.2014

Konkurs "Kreatywny Bałwan"

Zasady konkursu:

 1. Ubierz się ciepło, zabierze ze sobą głowę pełną pomysłów, dobry humor oraz aparat fotograficzny, idź na spacer i stwórz swojego kreatywnego bałwana śnieżnego.
 2. Pracuj samodzielnie lub w grupie maksymalnie 4-osobowej.
 3. Zrób dwa piękne zdjęcia: tylko KREATYWNY BAŁWAN oraz KREATYWNY BAŁWAN i jego TWÓRCY. Wywołaj je w formacie 18x13 cm, i przekaż pani Agnieszce Andrzejewskiej w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku.
 4. Zwyciężca powinien pamiętać, aby jego praca była:
 • śnieżna
 • kreatywna
 • estetyczna
 • pomysłowa
 • niepowtarzalna
 • oryginalna
 • prawdziwa
 • realna

Organizator: Kreatywne Koło

Dzień koloru białego

24 stycznia 2014 roku (piątek)

uczniom klas I - VI SP1 jest ogłoszony

dniem w kolorze BIAŁYM

Podczas jednej z lekcji komisja przeliczy odzież

i dodatkiw BIAŁYM kolorze

Liczba rzeczy będzie przeliczona procentowo

na każdego ucznia danej klasy obecnego tego dnia w szkole.

opiekunowie i rada SU SP1

Dzień w paski

17 GRUDNIA 2013r.

uczniom klas I – VI SP1 jest ogłoszony

DNIEM W PASKI, PASECZKI LUB PRĄŻKI

podczas jednej z lekcji komisja przeliczy odzież

i dodatki w MOTYWIE „PASKOWYM”.

Liczba rzeczy będzie przeliczona procentowo

na każdego ucznia danej klasy obecnego tego dnia w szkole.

OPIEKUNOWIE I RADA SU SP1

Szkolny konkurs Bożonarodzeniowy

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

zaprasza WSZYSTKICH uczniów do udziału w:

SZKOLNYM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM

Kategorie prac:

 • szopka bożonarodzeniowa
 • stroik bożonarodzeniowy
 • kartka bożonarodzeniowa

Terminy:

 • Zakończenie przyjmowania prac: 9 grudnia 2013 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 12 grudnia 2013 r.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do

 • p. Małgorzaty Chwicewskiej lub
 • p. Agnieszki Andrzejewskiej.

Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na ich prezentację podczas akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum dla dzieci  w Białymstoku „Z rodziną przy szkolnej choince” i wyrażają zgodę na przekazanie pracy na cele charytatywne.

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski

Katecheci

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Czytaj więcej...

Z Rodziną przy szkolnej choince

Dnia 12 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 16:30

tradycyjnie odbyło się w naszej Szkole bożonarodzeniowe spotkanie

"Z Rodziną przy szkolnej choince"

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i uczniom naszej Szkoły za wspólne kolędowanie.

W trakcie spotkania odbyła się akcja charytatywna na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, gdzie w sumie zebrano ponad 5800 zł.

Akcja "Dziewczynka z zapałkami"

W dniu 16 listopada 2013 r. (sobota) w godzinach od 13:00 do 16:00 w placówce handlowej „Galeria Biała” w Białymstoku przy ul. Miłosza 2 uczniowie SP1 mogą brać udział w kweście - akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Dziewczynka z zapałkami” na pomoc (m.in. zakup podręczników, opłaty za obiady, dofinansowanie do wypoczynku letniego) dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią.

Chętni uczniowie powinni zgłosić się do 8 listopada (piątek) do godziny 15:00 po zgody Rodzicom do opiekuna SU SP1 i zwrócić je do 12.11.2013 roku (wtorek) do godziny 15:00.

Opiekuowie SU SP1

List do Rodziców

Wielce Szanowni Rodzice!

 

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia

tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi

dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych

wątpliwości!

 

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

 

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu

na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

 

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

 

PAMIĘTAJ:

Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko

w bardzo młodym wieku.

Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę,

a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych

– do nałogowego palenia!

Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin

niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne

jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.

 Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze

wyniki w nauce.

 

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 

Ponieważ palą koledzy

 

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć

“nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 

Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

 

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie

jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach

itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem

na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

 

Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

 

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

 

Nasz program ukierunkowany jest na:

Nauczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na

wpływy rówieśników;

 

Uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;

 

Kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

 

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

 

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty.

Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

 

                                                                                      

                                                                                                  Katarzyna Kulesza

                                                                                                    Szkolny koordynator programu

"Zbieraj, nie wyrzucaj"

KONKURS NA ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII
„ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ”

 

 

PREDMIOTEM KONKURSU JEST ZBIERANIE ZUŻYTYCH BATERII PRZEZ UCZNIÓW UCZĘSZCZJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIALYMSTOKU ORAZ PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI JAKIMI SĄ BATERIE.

 ORGANIZATOREM KONKURSU JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, A ODPOWIEDZIALNYM ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU JEST DEPARTEMENT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII TRWAĆ BĘDZIE W DNIACH 31 PAŻDZIERNIKA 2013 DO DNIA 30 LISTOPADA 2013 R.

UCZNIOWIE, KTÓRZY DOSTARCZĄ DO SWOJEJ SZKOŁY WAGOWO NAJWIĘCEJ ZUŻYTYCH BATERII WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRÓD RZECZOWYCH O WARTOŚCIACH ODPOWIEDNIO OK. 2000 ZŁ, 1500 ZŁ, 1000ZŁ.

BATERIE NALEŻY PRZYNOSIĆ DO SALI PRZYRODNICZEJ – SALA 110.

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZBIÓRKĘ BATERII W SZKOLE JEST PANI KATARZYNA KULESZA (NAUCZYCIEL PRZYRODY).

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ.

 

POWODZENIA !!!

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

TERMINARZ KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W BIAŁYMSTOKU

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Rodzaj konkursu

Termin stopnia szkolnego

 

Termin stopnia rejonowego

Termin stopnia wojewódzkiego

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

29.11.2013 r. - piątek

16.01.2014 r. - czwartek

11.02.2014 r. - wtorek

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

28.11.2013 r. - czwartek

10.01. 2014 r. - piątek

17.02. 2014 r. - poniedziałek

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

19.11. 2013 r. - wtorek

17.01. 2014 r. - piątek

10.02. 2014 r. - poniedziałek

Wojewódzki Konkurs Historyczny

25.11. 2013 r. - poniedziałek

14.01. 2014 r. - wtorek

12.02. 2014 r. – środa

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

21.11. 2013 r. - czwartek

20.01. 2014 r. - poniedziałek

19.02. 2014 r. -  środa

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

26.11. 2013 r. - wtorek

03.01. 2014 r. - piątek

21.02. 2014 r. - czwartek

 

1. Stopień szkolny odbywa się w Szkole Podstawowej nr 1. Początek eliminacji konkursowych ustala się na godz. 12.00.

2. Stopień rejonowy i stopień wojewódzki odbywa się zgodnie z informacją o miejscu eliminacji zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Początek eliminacji konkursowych ustala się na godz. 10.00.

3. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut. Nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów