Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców


Przewodniczący Rady Rodziców – pani Anna Trochim-Sidorkiewicz

Zastępca Przewodniczącego - pani Małgorzata Żukowska

Sekretarz - pani Małgorzata Wnorowska

Skarbnik - pani Małgorzata Tarasewicz-Wosik

Członek - pani Ewa Gryko-Sienkiewicz

Członek - pani Weronika Biegluk-Leś

Członek - pani Agnieszka Pilarska-Gogolewska

Członek - pani Joanna Borkowska

Członek - pan Sebastian Saniukiewicz

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom.

Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:


Przewodniczący: pani Justyna Grodzka

Członek: pani Magdalena Sokołowicz

Członek: pan Krzysztof Szerszeń

 

Szanowni Rodzice


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku przy współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim i Pracownikami Szkoły podejmuje inicjatywy służące realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
Staramy się dysponować funduszami Rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
 
Ze zgromadzonych środków ufundowano  nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych i dla  uczniów  osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. Rada Rodziców wspierała w miarę możliwości  działalność kółek zainteresowań oraz Samorządu Uczniowskiego.
 
Dzięki dobrowolnym wpłatom od Rodziców i Przyjaciół Szkoły (składki, darowizny) wspieramy finansowo między innymi: konkursy i zawody sportowe, zakup materiałów dydaktycznych, nagród i dyplomów, książek do biblioteki szkolnej. Podejmujemy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków  do nauki. Wspieramy Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski w organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

 

Informacja dla Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 uchwalono wpłaty na Radę Rodziców w kwotach:

60 zł - pierwsze dziecko

50 zł - drugie dziecko

40 zł - trzecie dziecko

 

Istnieje możliwość uiszczania opłat przelewem internetowym na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 1

w Białymstoku

ul. Słowackiego 4

Nr konta: 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

Imię i Nazwisko Dziecka, klasa

 

Wydatki Rady Rodziców

 

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Z funduszy rady rodziców w roku szkolnym 2014 / 2015 finansowano:

 1. organizację imprez dla uczniów,
 2. wpisowe i przewóz uczniów na zawody sportowe,
 3. zakup sprzętu sportowego,
 4. nagrody uczniom za udział w konkursach,
 5. Nagrody i dyplomy uczniom na koniec roku szkolnego,
 6. bilety uczniom na przejazdy na rejonowe i wojewódzkie konkursy przedmiotowe,
 7. kolorowe chusty na wycieczki szkolne,
 8. materiały dekoracyjne, ozdoby na uroczystości szkolne, „Dni otwarte”,
 9. zakup leków i środków opatrunkowych,
 10. samorząd uczniowski,
 11. wersalka i firanki do świetlicy,
 12. farba do malowania boazerii na parterze szkoły,
 13. artykułów papierniczych,
 14. koszty usług bankowych,
 15. koszty wynagrodzeń osób prowadzących obsługę finansowo-księgową.

 

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Z funduszy rady rodziców w roku szkolnym 2013 / 2014 finansowano:

 1. Nagrody dla uczniów
 2. Dywany
 3. Chodniki
 4. Stroje dla pocztu sztandarowego
 5. Zabudowa szatni
 6. Pokrowiec na sztandar
 7. Sprzęt sportowy
 8. Tablice projekcyjne
 9. Zabudowa świetlicy
 10. Wykładzina do świetlicy
 11. Telewizor
 12. Wersalka
 13. Pianino
 14. Tablice białe
 15. Projektor

 

Społeczność szkolna z całego serca dziękuje. heart

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Prezydium Rady Rodziców

 1. Ewa Pawłuszewicz - przewodnicząca
 2.  Agnieszka Kosacka-Bobier - wiceprzewodniczący
 3. Joanna Balcerzak - sekretarz
 4. Katarzyna Pietrzycka
 5. Kazimierz Bolesta
 6. Weronika Biegluch-Leś
 7. Magdalena Sołowicz
 8. Agnieszka Guziejko
 9. Aleksandra Roszkowska
 10. Justyna Grodzka
 11. Anna Bojarczyk
 12. Krzysztof Szerszeń
 13. Agnieszka Horoszko

 

Szanowni Rodzice

W związku z pojawieniem się możliwości kontaktu z prezydium Rady Rodziców za pomocą e-mail serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Maile można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Informacja dla Rodziców

W roku szkolnym 2015/2016 uchwalono wpłaty na Radę Rodziców w kwotach:

60 zł - pierwsze dziecko

50 zł - drugie dziecko

40 zł - trzecie dziecko

 

Istnieje możliwość uiszczania opłat przelewem internetowym na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 1

w Białymstoku

ul. Słowackiego 4

Nr konta: 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

Imię i Nazwisko Dziecka, klasa