Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

Weronika Biegluk-Leś - Przewodnicząca

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska - Zastępca przewodniczącej

Olga Kozłowska - Sekretarz

Agata Fiedoruk - Walko - Skarbnik

Członkowie:

Paweł Rogowski

Marta Milewska - Buzun

Ewa Grygo-Sienkiewicz

Małgorzata Żukowska

Joanna Szymborska

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom. 

Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

Urszula Wojska

Elżbieta Miezio

Marek Hapunik

Informacja dla Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 uchwalono wpłaty na Radę Rodziców w kwotach:

60 zł - pierwsze dziecko

50 zł - drugie dziecko

40 zł - trzecie dziecko

 

 

Z uwagi na wysokie koszty obsługi bankowej uprzejmie prosimy Rodziców o bezpośrednie wpłaty na konto bankowe.

 

 

Rada Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 1

w Białymstoku

ul. Słowackiego 4

Nr konta: 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

Imię i Nazwisko Dziecka, klasa

 

Wydatki Rady Rodziców

 

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

rada-rodzicow wydatki 16-17

 

Społeczność szkolna z całego serca dziękuje. heart