Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 14. 09. 2022r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w wyniku wyborów wyłoniono:

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Weronika Biegluk – Leś – Przewodnicząca Rady Rodziców

Paweł Rogowski – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Nina Busińska – sekretarz

Agata Fiedoruk – Walko – skarbnik

Vera Kiczkajlo – członek

Renata Korch – członek

Małgorzata Wojtunik – członek

Karolina Jakubowska – członek

Bogusława Prokopiuk – członek

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2022/2023

Kinga Trusewicz

Marcin Nowik

Damian Małus

Wydatki Rady Rodziców 2021/2022

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dla Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 uchwalono wpłaty na Radę Rodziców w kwotach:

80 zł - pierwsze dziecko

70 zł - drugie dziecko

60 zł - trzecie dziecko

 

Z uwagi na wysokie koszty obsługi bankowej uprzejmie prosimy Rodziców o bezpośrednie wpłaty na konto bankowe.

 

Rada Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 1

w Białymstoku

ul. Słowackiego 4

Nr konta: 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

Imię i Nazwisko Dziecka, klasa

 

Wydatki Rady Rodziców 2019/2020

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2019/2020

12

 

Społeczność szkolna z całego serca dziękuje. heart

Wydatki Rady Rodziców 2018/2019

 

Wydatki Rady Rodziców na potrzeby szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

rada-rodzicow wydatki 18-19

 

 

rada-rodzicow wydatki 18-19

 

Społeczność szkolna z całego serca dziękuje. heart

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Weronika Biegluk-Leś - Przewodnicząca

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska - Zastępca przewodniczącej

Olga Kozłowska - Sekretarz

Agata Fiedoruk - Walko - Skarbnik

Członkowie:

Paweł Rogowski

Joanna Szymborska

Dariusz Maliszewski

Diana Wasiluk

Mariusz Kłokowski

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom. 

Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

Renata Gwoździej

Anna Falkowska

Agnieszka Ostapczuk