WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 29.09.2016r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku.

W głosowaniu brali udział uczniowie i nauczyciele szkoły.

Wyniki:

Ewa Laudańska z klasy VIa

I zastępcą Przewodniczącej Rady SU SP1 została:

Julia Geresz z klasy VId

II zastępcą Przewodniczącej Rady SU SP1 została:

Maria Korecka z klasy VId

Sekretarz – Bartosz Romanowski z klasy VIa

Członkami Rady SU SP1 zostali:

Kamil Januszkiewicz z kl. IVc

Pola Łokić z kl. IVd

Oskar Popławski z kl. Vd

Mateusz Kornacki z kl. IVa

 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz wszystkich chętnych, pełnych energii i pomysłów

na zebrania Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1.

Zebrania odbywają się w każdy wtorek o godz. 11:20 (pierwsza długa przerwa) w sali 110.

 

                                                                                                                             Opiekunowie SU SP1

                                                                                                                            Joanna Bombrych 

                                                                                                                           Błażej Sieliwoniuk