WYNIKI WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 W dniu 16 października 2017r. zostały przeprowadzone wybory do RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Udział wzięło 248 uprawnionych do głosowania: głosów ważnych: 238; głosów nieważnych: 10

Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego SP1 została:

Ewa Laudańska z klasy VII a otrzymując 112 głosów

Zastępcą Przewodniczącej Rady SU SP1 została:

Julia Sidorkiewicz z klasy VI b – 28 głosów

Sekretarzem Rady SU SP1 została:

Emilia Sawicka z klasy VI a – 26 głosów

Członkami Rady SU SP1 zostali:

Kacper Januszkiewicz z klasy IVb

Aleksander Trochimczyk z klasy Vb

 Kamil Januszkiewicz z klasy Vc

Wiktoria Jaworowicz z klasy IVa

 Opracowanie: Opiekunowie SU Joanna Bombrych i Błażej Sieliwoniuk