Spotkanie z policjantką w świetlicy nr 1

W dniach 24.09.2014r. oraz 03.10.2014r.w świetlicy nr 1

 

w ramach zajęć:

 „Bezpieczna droga do szkoły”

 

odbyły się dwa spotkania z funkcjonariuszką

IV Komisariatu Policji w Białymstoku sierż. sztab. Sylwią Chomczyk.

 

Oba spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze, wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali gościa z IV Komisariatu Policji w Białymstoku.  Głównym celem zajęć było uczulenie dzieci na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę, jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zareagować, gdy zaczepi je nieznana osoba.

Ogromnym zainteresowaniem wśród wychowanków cieszyła się prezentacja, jak należy się zachować w przypadku spotkania obcego i agresywnego psa.

Na zakończenie pani policjantka wręczyła wszystkim dzieciom odblaski. Uczniowie w podziękowaniu za dobre rady wręczyli laurkę oraz własnoręcznie wykonany kwiatek.

 

Serdecznie dziękujemy sierż. sztab. Sylwii Chomczyk, za to że znalazła czas na spotkanie z naszymi wychowankami.

 

 

 

 

"Zawód moich marzeń"

   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       

Świetlica nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 ogłasza:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

”ZAWÓD MOICH MARZEŃ

 

 

Warunki uczestnictwa:

1.     Konkurs skierowany jest do uczniów podstawowych (klasy I-III).

2.     Format i technika prac dowolna.

3.     Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę.

4.     Prace należy kierować na adres:

5.     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Słowackiego 4; 15-229 Białystok,

lub dostarczyć osobiście do świetlicy nr 1 do 20.10. 2014 r.

6.     Każdą pracę należy czytelnie opisać podając: dane szkoły (nazwę, adres, nr telefonu), imię i nazwisko wykonawcy, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

7.     Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

8.     Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

9.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.10.2014 r.

 

     O wyróżnieniach i nagrodach poinformujemy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1, bądź telefonicznie.

 

10. Kryteria oceny prac:

-samodzielność wykonania, estetyka pracy, pomysłowość.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Hiszpania Ole!

Dnie 27, 28 czerwca były hiszpańskimi dniami w świetlicy. Już po raz trzeci w cyklu

„Poznajemy kraje Unii Europejskiej” wychowawczynie Teresa  Andraka, Zofia Bartoszewicz,

Anna Moskwa przybliżyły nam kolejny z nich.

W dniu 27 czerwca wychowankowie ze świetlicy nr 2 zaprezentowali się w ciekawym przedstawieniu pt. „ Hiszpania ole ! ”zakończonym efektownym tańcem hiszpańskim.

W dniu 28 czerwca gościliśmy wolontariuszy z Hiszpanii, którzy w prezentacji multimedialnej zapoznali nas z pięknem , tradycją i kulturą swego kraju.

 

 

 

 

 

 

Koncert Bożonarodzeniowy: "Z Rodziną Przy Szkolnej Choince"

Dnia 12. XII. 2013 r. w naszej szkole odbył się uroczysty wieczór 

„ Z Rodziną Przy Szkolnej Choince”

Nasi uczniowie wraz z rodzinami zaprezentowali się w utworach poetyckich, muzycznych i scenkach teatralnych. W świątecznej, radosnej atmosferze dzieci ze świetlicy nr 2 przedstawiły „Bożonarodzeniową Pantomimę”. Przygotowały ją pod opieką Zofii Bartoszewicz.

 

Chór szkolny, chór nauczycieli oraz uczniowie z klas I c i III c zaśpiewali obecnym gościom kolędy. Podczas wieczoru odbyła się też aukcja charytatywna ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli, z której całkowity dochód przeznaczony został dla Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

 

 

 

 

Kiermasz Pocztówek Bożónarodzeniowych 2013r.

Kiermasz Pocztówek Bożonarodzeniowych

Jak co roku wychowawcy świetlicy wraz z wychowankami wykonali kartki świąteczne na Kiermasz Pocztówek Bożonarodzeniowych.

Do kiermaszu dołączyli się także inni nauczyciele SP nr1.

W dniach 02.12.13r. – 10.12.13r. na stoisku znajdującym się na parterze naszej szkoły można było nabyć wykonane przez nas pocztówki.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na cel charytatywny – na Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

 

Spotkanie z policjantami

Dnia 30 września 2013 r. w Świetlicy nr 3 pod opieką pani Anny Moskwy odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami Policji w ramach realizacji zajęć pt:"Bezpieczna droga do szkoły".

Sierżant Mirosław Żulewski oraz sierżant sztabowy Adam Karawajczyk przeprowadzili prelekcję z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Szczególny nacisk został położony na samodzielne powroty dzieci ze szkoły i niebezpieczeństwa z tego wynikające. Dzieci zostały poinformowane, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych ( kontakt z osobą obcą, kontakt z atakującym psem), a także jak unikać sytuacji zagrażających.  Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się dużą wiedzą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.