"Nie pal przy mnie proszę" program edukacji antynikotynowej dla klas I-III

Od stycznia do maja 2014 r. w naszej Szkole będzie realizowany program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III pt: „Nie pal przy mnie, proszę”.

Program ma na celu:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

 

Koordynator programu: Anna Moskwa