Zajęcia wyrównawcze

Zespoły wyrównywania wiedzy w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasy I –III 

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj prowadzonych zajęć

klasy

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Sala

1.

 Cyrynowska   Katarzyna

Zespół korekcyjno-kompensacyjny

IIa

czwartek

15.15-16.00

211

2.

 Dmochowska-Rukat  Izabela

Zajęcia wyrównywania wiedzy z edukacji polonistycznej i matematycznej

IIb

piątek

11.40-12.25

211zap.

3.

 Kitlas Joanna

Zajęcia wyrównywania wiedzy z j. polskiego i matematyki

Ia

czwartek

11.40-12.25

209

4.

 Lipczyńska Jolanta

Zespół korekcyjno-kompensacyjny

IIe

wtorek

11.40-12.25

202

5.

 Nej Ewa Urszula

Zajęcia wyrównywania wiedzy z edukacji polonistycznej i matematycznej

IIIc

piątek

10.35-11.20

209

6.

 Sadowska Iwona

Zajęcia wyrównywania wiedzy z edukacji polonistycznej i matematycznej

III

środa

15.15-16.00

02

7.

 Waszkiewicz -Kozak     Dorota

Zajęcia wyrównywania wiedzy z edukacji polonistycznej i matematycznej

Ib

poniedziałek

11.40-12.25

209

8. 

 Wojtala Izabela

Zajęcia wyrównywania wiedzy z edukacji polonistycznej i matematycznej

IId

 

wtorek

15.15-16.00

201

 

Klasy IV – VI

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj prowadzonych zajęć

klasy

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Sala

1.

 Badońska Elżbieta

Zespół wyrównywania wiedzy z języka polskiego

IV

wtorek

14.25-15.10

202

2.

 Bombrych Joanna

Zespół wyrównywania wiedzy z matematyki

Zespół wyrównywania wiedzy z matematyki

V

IV

czwartek

środa

13.35-14.20

8.00-8.45

104

202

3.

Chwicewska Małgorzata

Zespół wyrównywania wiedzy z matematyki

VI

wtorek

13.35-14.20

204

4.

Dryl Maria

Zespół wyrównywania wiedzy z języka angielskiego

IV

środa

8.00-8.45

105

5.

Gołaszewska Ewa                     

Zespół wyrównywania wiedzy z języka polskiego

VI

czwartek

14.25-16.00

001

6.

 Ignaciuk Marta   

Zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki

Zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki

IV

VI

poniedziałek

czwartek

8.00-8.45

13.35-14.20

204

204

7.

 Łapuć Monika

Zespół wyrównywania wiedzy z języka angielskiego

IV

piątek

 

8.50-9.35

 

6

 

8.

 Rybarczyk Agata                

Zespół wyrównywania wiedzy z języka polskiego

IV-V

poniedziałek

8.00-8.45

110

9.

Sieliwoniuk Błażej

Zajęcia wyrównywania wiedzy z języka angielskiego

V

wtorek

 

14.25-15.10

 

8

10.

 Szczygieł Urszula

Zajęcia wyrównywania wiedzy z języka angielskiego

VI

czwartek

8.00-8.45

209

11.

Trochimczyk Ewa Urszula

Zajęcia wyrównywania wiedzy z języka angielskiego

IV-V

 

poniedziałek

 

14.25-15.10

 

8

 

 

Zajęcia pozalekcyjne klas I - III

 

Koła zainteresowań  w roku szkolnym 2016/2017

Klasy I - III

 

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasy/św-dzieci ze świetlicy

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Sala

1.

Andraka Teresa

Koło żywego słowa (2grupy)

I-III św

wtorek

piątek

9.30-10.30

11.30-12.30

6

Sala gim mała

2.

Andrzejewska Agnieszka

Oniszczuk Krystyna

Szkolny Klub Wolontariatu „Promyk z serca”

I –VI

poniedziałek

11.20 -11.40

204

3.

Borkowska Joanna

Łamigłówki i krzyżówki

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

I-III św

I-III św

poniedziałek

czwartek

12.00-13.00

10.00-11.00

Św

Mała sala gim.

4.

Bartoszewicz Zofia

„Mały artysta” (2 grupy)

I-III św

wtorek

środa

12.00-13.00

10.00-11.00

8 ( 5 lekcja)

Mała s. g. (3lek

5.

Chrzanowska Laura

Nauka jazdy na łyżwach

III

wtorek

15.30-17.00

Lodowisko

6.

 Cyrynowska Katarzyna

Koło gier planszowych

II św

piatek

13.35-14.20

001

7.

Dąbrowska Małgorzata

Gry i zabawy ruchowe

I-III

wtorek

11.40-12.25

Sala gim mała

8.

Dmochowska-Rukat  Izabela

Koło matematyczne

IIb

poniedziałek

10.35-11.20

211 zap.

 

9. 

 Dunaj-Baczewska Małgorzata 

Koło teatralne

Zabawy w teatr

IIIb

I-III św

czwartek poniedziałek

15.15-16.00

10.35-11.20

03

Mała sala gim.

10.

 Gawryłkiewicz Bożena            

Koło czytelnicze „Kreatywni z ksiązką”

III

wtorek

8.30-10.30

biblioteka

11.

 Kitlas Joanna   

Warsztaty psychoedukacyjne ”Strażnicy uśmiechu”

Ia

Ia

piątek

czwartek

11.40-12.25

11.40-12.25

209

209

12.

 Krysiuk Urszula

Koło teatralne  (2 grupy)

II-III św

środa

piątek

13.30-14.30

11.40-12.25

Św.3

8

13.

 Kulesza Dorota

Zajęcia logopedyczne

III-IV św

wtorek

8.00-8.45

Św.3

14.

Leczycka Anna

Zajęcia sportowe

Zajęcia plastyczne

III-IV

III-IV

poniedziałek

czwartek

9.35-10.30

11.40-12.25

Mała sala gim.

8

15.

 Lipczyńska Jolanta

Koło gier planszowych

I-IV św

piątek

14.25-15.10

4

16.

Litwińczuk Joanna

Koło małego przyrodnika

II św

wtorek

13.35-14.20

Św.3

17.

 Łapuć Monika  

Zabawy z językiem angielskim

Ib św

wtorek

12.45-13.30

3

18.

 Łukasiak Agnieszka 

Koło matematyczne

Zagadki  logiczne

IIIe

III-IV św

środa

środa

12.45-13.30

8.50-9.35

6

Św.3

19.

 Malewska Małgorzata

Zajęcia komputerowe

I-III św

piątek

8.50-9.35

5

20.

 Małyszko Magdalena

Koło czytelnicze „Z książką poznajemy świat”

I-III św

środa

piątek

9.30-10.30

10.00-11.00

Św.3

Św.3

21.

 Narewska Mirella 

Koło młodego przyrodnika

III-IV św

wtorek

14.25-15.10

Św.3

22.

 Nej Ewa Urszula

 „Zagadki przyrodnicze” - koło

III-IV św

środa

14.25-15.10

Św.3

23.

 Ożlańska Maria

Koło matematyczne

Koło gier planszowych

IIc

III-IV św

środa

środa

15.15-16.00

10.35-11.20

212

209

24.

Pisarska Joanna

Gry i zabawy logiczne

III-IV św

czwartek

14.25-15.10

001

25.

 Sadowska Iwona

Zostań mistrzem gier planszowych

III św

środa

11.40-12-25

209

26.

 Sarosiek Izabela      

Bajkowa dolina

III-IV św

wtorek

8.50-9.35

Św3

27.

 Sieliwoniuk Błażej

Zabawy z językiem angielskim

II św

poniedziałek

13.35-14.20

5

28.

Strzałkowska Zofia   

Koło czytelnicze „Książka inspiruje”

 

III

czwartek

8.30-10.30

biblioteka

29.

Szyłak Marzena

Rozrywki umysłowe

III-IV św

środa

8.00-8.45

Sw.3

30.

Szymanowska-Gbur Ewa

Koło wokalne

III-IV św

czwartek

8.00-8.45

Sw.3

31.

 Tomecki Piotr

Gry i zabawy planszowe

III-IV św

piątek

8.00-8.45

Sw.3

32.

Trochimczyk Ewa Urszula

Zabawy z językiem angielskim

I św

poniedziałek

10.35-11.20

209

33.

Waszkiewicz -Kozak Dorota 

Warsztaty psychoedukacyjne ”Strażnicy uśmiechu”

Ib

poniedziałek

12.25-13.30

209

34.

 Wojtala Izabela

Zajęcia ortograficzne „Z ortografią na wesoło”

IId

wtorek

10.35-11.20

6

35.

Żukowska Beata

Koło matematyczne dla uczniów zdolnych – Mały matematyk”

Koło gier i zabaw logicznych

IIId

 

III-IV św

piątek

 

czwartek

9.45-10.30

 

8.50-9.35

110zap

 

Św.3

 

Zajęcia pozalekcyjne klas IV-VI

Koła zainteresowań w klasach IV-VI w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię

Rodzaj prowadzonych zajęć

klasy

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Sala

1.

 Andrzejewska Agnieszka

Szkolny Klub Wolontariatu „Promyk z serca”

Klub miłośników książek „Książki mają moc”

I –VI

IV - VI

poniedziałek

czwartek

11.20 -11.40

8.00-8.45

204

111

2.

 Badońska Elżbieta

Koło języka polskiego

V

wtorek

13.35-14.20

202

3.

 Bombrych Joanna   

Koło matematyczne

V

środa

13.35-14.20

204

4.

 Chrzanowska Laura

Zajęcia sportowe

IV-VI

czwartek

16.00-17.30

Sala gim.

5.

 Chwicewska Małgorzata

Koło matematyczne

Koło matematyczne

Koło matematyczne

VI

IV

V

wtorek

piątek

piątek

14.25-15.10

13.35-14.20

14.25-15.10

104

209

104

6.

 Dąbrowska Małgorzata

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

V, VI

wtorek

13.35-14.20

Sala gim.

7.

 Dryl Maria

Koło języka angielskiego

VI

czwartek

8.00-8.45

08

8.

 Ignaciuk Marta

Koło matematyczne

V

poniedziałek

13.35-14.20

 

204

9.

 Korzeniewski Marek

„Junior Sport”- zajęcia sportowe: piłka ręczna i nożna

IV-VI

poniedziałek

wtorek

16.00-17.30

16.00-17.30

Sala gim.

10.

 Kulesza Katarzyna

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „Znajdź właściwe rozwiązanie”

VI

środa

15.15-16.00

210

11.

 Litwińczuk Joanna

Koło miłośników przyrody

V

czwartek

8.00-8.45

110

12.

 Malewska Małgorzata

Koło komputerowe

V-VI

środa

14.25-15.10

5

13.

 Narewska Mirella  

Koło przyrodniczo-ekologiczne

VI

poniedziałek

13.35-14.20

6

14.

 Oniszczuk Krystyna

Szkolny Klub Wolontariatu „Promyk z serca”

I-VI

poniedziałek

11.20 -11.40

 

204

 

15.

 Pietrowcew Sylwia

Koło plastyczne IV-VI

 

IV-VI

poniedziałek

13.45-15.15

111

16.

 Pisarska Joanna         

Koło poetyckie

VI

wtorek

14.25-15.10

111

17.

 Rogalewska Barbara

Koło języka niemieckiego – gr. średniozaawansowana

Koło języka niemieckiego – grupa początkująca

Koło religijne „Promyki”

V-VI

IV-VI

III-IV

poniedziałek

poniedziałek

czwartek

15.15-16.00

16.00-16.45

14.25-15.10

001

001

6

18.

 Rybarczyk Agata

KMK „Książki maja moc”

IV-VI

czwartek

8.00-8.45

111

19.

 Sarosiek Izabela

Koło polonistyczne

VI

poniedziałek

8.00-8.45

202

20.

Szczygieł Urszula

Koło języka angielskiego

V-VI

środa

8.00-8.45

 

8

21.

 Szyłak Marzena

Koło historyczne

 

VI

piątek

14.25-15.10

 

203

22.

 Szymanowska-Gbur Ewa

Chór szkolny

IV-VI

piątek

14.25-15.10

 

111

23.

 Tomecki Piotr

Zajęcia sportowe – piłka ręczna

VI

piątek

13.35-14.20

Sala gim.