Remont sal lekcyjnych z wymianą oświetlenia 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ulicy Słowackiego 4 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu sal lekcyjnych z wymianą oświetlenia (105,212) której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień Publicznych w oparciu o art.2, ust. 1, pkt.1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe - Labolatoria Przyszłości 2022

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu „Dostawa wyposażenia szkoły w ramach
inicjatywy Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza
Słowackiego w Białymstoku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podkategorie