Dostawa Artykułów Żywnościowych Do Stołówki Szkolnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok

Tel./fax: 85 741-65-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu cenowym – załączniki do oferty. Ilości wskazane w załączniku nr 1 – 8 do formularza ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawwielkościach podanych w pakietach. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od  wystawienia faktury przez Dostawcę.

3. Termin realizacji zamówienia:od 01.09.2020r. do 31.08.2021r. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będziezależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać nr tel. 85741-65-13 wew. 17, p. Jarończyk Aneta

5. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne pakiety.

6. Kryteria wyboru oferty:

-        najniższa cena brutto.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4 w godz. 900 – 1400 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania,pakietu.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:ofertę należy złożyć do dnia 07.08.2020r. do godz. 1100         sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Juliusza Słowackiego

w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (wersja.pdf)

2. Formularz pakietowy I-VIII

 I. Artykuły spożywcze

II. Warzywa i owoce świeże

III.Ziemniaki

IV.Mrożonki (ryby, warzywa, owoce)

V.Mleko i produkty mleczne

VI.Jaja kurze

VII.Pieczywo

VIII.Mięso i przetwory mięsne

IX.Artykuły spożywcze - woda

3. Wzór umowy

 

 

POWYŻSZE ZAPROSZENIE NIE JEST ZAPYTANIEM O CENĘ W ROZUMIENIU ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok

Tel./fax: 85 741-65-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu cenowym – załączniki do oferty. Ilości wskazane w załączniku nr 1 – 8 do formularza ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawwielkościach podanych w pakietach. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od  wystawienia faktury przez Dostawcę.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będziezależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr  tel. 85741-65-13 wew. 17, p. Kochanowicz Beata.

5. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne pakiety.

6. Kryteria wyboru oferty:

-        najniższa cena brutto.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4 w godz. 900 – 1400 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania,pakietu.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2019r. do godz. 1100 sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego

w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (wersja.pdf)

2. Formularz pakietowy I-VIII

I. Artykuły spożywcze

II. Warzywa i owoce świeże

III. Ziemniaki

IV. Mrożonki (ryby, warzywa, owoce)

V. Mleko i produkty mleczne

VI. Jaja kurze

VII. Pieczywo

VIII. Mięso i przetwory mięsne

IX. Artykuły spożywcze - woda

3.Wzór umowy

  

POWYŻSZE ZAPROSZENIE NIE JEST ZAPYTANIEM O CENĘ W ROZUMIENIU ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Podkategorie