Dodaj Świętom Smaku

25-26 listopada 2016r. 

Przez dwa dni 20 wolontariuszy naszej szkoły,

zbierało żywność w sklepie. Zebraliśmy ok. 250 kg

różnych produktów żywnościowych,

które trafią do świetlic socjoterapeutycznych.

Społecznicy trudzący się w sklepie  darczyńcom

naklejali specjalną nalepkę "Twój gest czyni dobro".

Oto ci wspaniali, dzięki którym akcja powiodła się:

Paulina i Piotr Polech,Jula Glińska, Mikołaj Ostapkowicz,Zosia Aleksiejuk,

Wiktoria Czech - uczestniczyła przez 2 dni, Hania i Filip Hermanowicz,

Marysia Stolarczyk,Piotr Kardasz, Nina Kriksunowa -również 2dni,

Jula i Łukasz Gawieńczyk,Jula Falkowska, Bartek Chilimoniuk,

Bartek Sapieżyński,Aleksander Trochimczyk,Magda Grygoruk,

Łukasz i Mateusz Wasilczyk.

Wszystkim wolontariuszom serdeczne podziękowania i gratulacje!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu: K. Oniszczuk