Wsparcie Psychologa

psycholog

Drogi rodzicu pamiętaj, że można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność oraz gdy będzie przekonany, że jest mu to potrzebne.

Jak zatem zachęcić dziecko do nauki? Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem, dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadom, że jego systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli

1. Ustalcie razem z dzieckiem plan dnia, plan działania, w którym będzie określony porządek i czas aktywności dziecka (zabawy, nauki, obowiązków)

2. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!

3.Ustalcie także, jak będziecie wyglądała kontrola wykonywanych przez dziecko prac i zadań domowych (odpytywanie, sprawdzanie notatek, zeszytów)

4. Można dyskretnie sprawdzić, czy dziecko faktycznie się uczy.

5. Umówcie się też na sposób pomagania, w sytuacji, gdy dziecko informuje nas o tym, że czegoś nie zrozumie albo nie umie zrobić. Zachęćcie je wówczas do samodzielnej pracy, do podjęcia próby.

6. Staraj się zachęcać swoje dziecko do samodzielności i poczucia obowiązku, gdyż samodzielne radzenie sobie z zadaniami daje większą satysfakcję, poczucie sprawczości i kształtuje poczucie własnej wartości.

7. Nie odrabiaj za dziecko zadań i prac przesłanych przez nauczycieli, terapeutów.

8. Okaż duże zainteresowanie tym, co robiło dziecko, rozmawiaj o ewentualnych zadaniach/problemach, które współtowarzyszyły mu przy ich opracowywaniu.

9. Pokaż dziecku możliwości kreatywnej nauki, odkrywaj z nim serwisy naukowe, filmy, gry i edukacyjne aplikacje. Być może dziecko skorzysta przy tej okazji bardziej niż podczas przerabiania kolejnego działu z podręcznika. Staraj się wzbudzić w dziecku ciekawość poznawczą, nie skupiaj się tylko na kontroli jego „obowiązku szkolnego”

10. NAJWAŻNIEJSZE - CHWALIĆ!!! Zawsze doceniaj starania dziecka i chwal je nawet za najmniejsze działania związane z uczeniem się w domu

dziecko

 Na efektywność nauki wpływają również odpowiednie warunki:

1. Przed przystąpieniem do nauki przygotujcie wszystkie podręczniki i pomoce edukacyjne, aby później nie przerywać pracy i nie dekoncentrować dziecka.

2. W miejscu pracy dziecka powinien być ład i porządek, najlepiej by na biurka były tylko rzeczy potrzebne do nauki.  

3. Istotne jest też, aby wszyscy domownicy, a szczególnie młodsze rodzeństwo nie przeszkadzało w skupieniu na nauce.

4. Należy zatroszczyć się o to, by dziecko zajęło się jedną rzeczą tj. odrabiało jeden przedmiot, nie rozpoczynało wszystkich prac jednocześnie.

5. Ważna jest też temperatura w pomieszczeniu, w którym dziecko się uczy. Mało efektywnie pracuje się, gdy jest zimno, po prostu lubimy ciepło. Należy wietrzyć pomieszczenie do nauki.

Poniżej link do rozmowy ekspertów z zakresu edukacji, w której przekażą swoje spostrzeżenia na temat rozbudzania w dziecku motywacji.

Porady – „Jak zmotywować dziecko do nauki”

https://www.youtube.com/watch?v=DG0Yys5zky4

porada1porady2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - kompendium https://akademia.nask.pl/publikacje/kompendium2019.pdf