Projekt „Dbajki Grajki – multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”


„Dbajki Grajki” to  multimedialny program oparty na metodzie bajkoterapii. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w tym, że program obejmuje oddziaływaniem całe środowisko szkolne (ucznia, nauczyciela, rodzica). Zawiera aktywne multimedialne metody włączające zarówno osoby pracujące z dziećmi, jak i samego ucznia. Nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia motywują ucznia do działania, twórczości, myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez multimedialne narzędzie uczeń, przeżywając fabułę i narrację, przeżywa różne emocje bohaterów. Pozwala mu to identyfikować się z postaciami i razem z nimi nabywać umiejętności psychospołecznych.

Projekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim.  

Program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy uśmiechu”

Program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”  autorstwa profesor Nady Ignjatović-Savić z Serbii - to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz od 10 do 15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2). Celem programujest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Program edukacji stomatologicznej ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej”

Program przygotowany przez Instytut Blend-a-med, Oral –B oraz Disney Polska skierowany jest do uczniów klas 1. i 2. Czas realizacji to XII 2017 r.  -  III 2018 r.  Dzięki uczestnictwu w programie dzieci dowiadują się, jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.

Ogólnopolski program edukacyjny „Śniadanie daje moc”

Program był realizowany w roku szkolnym 2016/2017. Opierał się na 12 zasadach zdrowego odżywiania, propagował prawidłowe nawyki żywieniowe. W trakcie realizacji programu dzieci poznawały wartości odżywcze różnych produktów, rozmawiały na temat higieny i estetyki spożywania posiłku. 8 listopada 2016 roku klasa III c wzięła udział w akcji „Śniadanie daje moc!”. Dzieci wykonały i spożyły wspólne, zdrowe śniadanie.

Projekt „Budujemy stołówkę dla ptaków z Leroy Merlin”

Celem  projektu była pomoc ptakom w przetrwaniu zimy.

Program ekologiczny „Plastek i jego zaczarowane pudełko”

To europejska inicjatywa edukacyjna Plastics Europe, która ma pomóc dzieciom zrozumieć różnorodność i  właściwości tworzyw sztucznych.

Program antynikotynowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów. 

Program „Trzymaj formę”

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z aktywnością fizyczną.

Program „Weź oddech”

 Program miał na celu wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych. Dotyczył sposobów ochrony czystości powietrza. 

Projekt „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Projekt obejmuje szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Zajęcia prowadzone są w klasach 4c,7a,7b. Odbyło się też szkolenie rady pedagogicznej „Uczeń w otchłani smutku. Wspieranie dzieci i młodzieży z depresją”.