Program antynikotynowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów. 

Program „Trzymaj formę”

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z aktywnością fizyczną.

Program „Weź oddech”

 Program miał na celu wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych. Dotyczył sposobów ochrony czystości powietrza. 

Projekt „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Projekt obejmuje szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Zajęcia prowadzone są w klasach 4c,7a,7b. Odbyło się też szkolenie rady pedagogicznej „Uczeń w otchłani smutku. Wspieranie dzieci i młodzieży z depresją”.

Euroweek Szkoła Liderów - Specjalistyczny Obóz Szkoleniowy

W dniach 15-19 września 40 uczniów naszej szkoły wzięło udział w obozie szkoleniowym w miejscowości Długopole Zdrój. Podczas zajęć prowadzonych w języku angielskim uczniowie nie tylko rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne i językowe, ale również społeczne, tj. autoprezentacja, przewodzenie, praca w zespole. Meli też okazję zapoznać się z kulturą krajów rodzinnych naszych szkoleniowców m.in. Filipin, Indii, Ugandy, Wietnamu. Było to niesamowite doświadczenie, godne powtórzenia za rok.

Uczymy(się) razem dla świata

Klasa VI c wzięła udział w projekcie z Edukacji Globalnej Uczymy(się) razem dla świata. W czasie trwanie projektu uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami, tj.: globalizacja, współzależności, Globalna Północ i Południe, zrównoważony rozwój, foodmiles (żywnościokilometry) oraz fair trade (sprawiedliwy handel). Przygotowali informacje dla swoich rówieśników oraz zaangażowali się w Maraton Pisania Listów Amnesty International w dniach 4.12-8.12.2017 r. W sumie uczniowie klasy VI c i d napisali 93 listy poparcia. Akcja była przeprowadzona przy współpracy z XI LO. Suma wszystkich listów to: 2051. 

Warsztaty „W Zielonej Krainie”

W dniu 8 kwietnia 2016 r. uczniowie klas IV wraz z wychowawcami wzięli udział w warsztatach o zdrowym żywieniu pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia. W trakcie ich trwania dowiedzieliśmy się, jakie są najzdrowsze warzywa i owoce, co to jest piramida zdrowego żywienia i co robić, aby się zdrowo odżywiać. Najbardziej ekscytującym momentem warsztatów była ich część praktyczna. Mogliśmy samodzielnie przygotować sałatki warzywne, zielony koktajl mocy oraz zdrowe
 i pyszne rafaello śliwkowo-czekoladowe. Potrawy były nie tylko zdrowe i kolorowe, ale przede wszystkim pyszne! 

Program „Kompetencje na szóstkę II”

Program realizowany w czasie zajęć z wychowawcą w klasie IV a i VI c. Zajęcia mają za zadanie rozwijać kompetencje społeczne uczniów (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość); kształcić ich umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; nauczyć komunikacji i współpracy w grupie.

Link do regulaminu: https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/regulamin-kompetencje-na-szostke-II

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2016/2017  oraz w latach poprzednich realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Skierowany był on do uczniów klas trzecich oraz ich rodziców. Miał na celu przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyrobienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

W ramach programu wychowawcy klas III przeprowadzili zajęcia warsztatowe.
Na terenie szkoły odbył się także  konkurs plastyczny i literacki.  Na apelu podsumowującym realizację programu przedstawiona została scenka rodzajowa ,,Tato, rzuć papierosa”.

Program edukacyjny Fundacji PGNiG ,,Powietrze bez śmieci”

Głównym założeniem programu są działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim. Celem projektu jest edukacja lokalnych społeczności oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych poprzez udział w atrakcyjnych konkursach.

Termin realizacji innowacji: od 20.11.2017 r. do 25.05.2018 r.

Program realizowany będzie wśród uczniów klasy III b 

 

Więcej artykułów…

  1. Projekt e-Twinning