Ramowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

7:00-8:00 Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

8:00-9:00 Gry stolikowe, logiczne, dydaktyczne, zabawy w grupie.

9:00-10:00 Zajęcia programowe:

-zajęcia z żywego słowa

-zajęcia umuzykalniające

-zajęcia teatralne

-zajęcia ruchowe

-zajęcia plastyczne

-zajęcia techniczne

10:00-11:00 Zajęcia sportowe na boisku szkolnym, na sali gimnastycznej,

zabawy na szkolnym placu zabaw, spacery.

11:00-12:00 Obiad, odpoczynek poobiedni.

12:00-13:00 Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, logiczne, dydaktyczne, zabawy w grupie.

13:00-14:00 Zajęcia programowe.

14:00-15:00 Zajęcia sportowe na boisku szkolnym, na sali gimnastycznej,

zabawy na szkolnym placu zabaw, spacery.

15:00-16:30 Pomoc w odrabianiu pracy domowej, czytelnictwo, zabawy tematyczne wg zainteresowań.

Podane godziny mają charakter elastyczny. Zajęcia na świeżym powietrzu uzależnione są od panującej aury. Dzieci są motywowane i zachęcane do uczestniczenia w zajęciach niemniej jednak biorą w nich udział dobrowolnie.