Ogłoszenie!!!

28 sierpnia 2019 (środa), godz.1700

Spotkanie dyrekcji i wychowawców klas pierwszych

z Rodzicami przyszłych pierwszoklasistów

WAKACJE!!!

Wspaniałych i radosnych wakacji!

Niech to będzie czas dobrego i bezpiecznego wypoczynku!

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

19 czerwca 2019 r. (środa)

 

Godz. 9:00- klasy VI - VII - VIII

 

Godz. 10:30- klasy IV - V

 

Godz.- 11:30- klasy I - III 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału w uroczystości.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE SKRÓCONE

Od 12.06.2019 do odwołania zajęcia dydaktyczne zostają skrócone ze względu na chęć zapewnienia uczniom bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy w czasie upałów (art.10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

 

Obowiązujący rozkład dzwonków:

1. 8:00 – 8:30

 

2. 8:35 – 9:05

 

3. 9:15 – 9:45

 

4. 9:50 – 10:20

 

5. 10:40 – 11:10

 

6. 11:30 – 12:00

 

7. 12:05 – 12:35

 

8. 12:40 – 13:10

 

9. 13:15 – 13:45

STRAJK TRWA DO ODWOŁANIA

Rozpoczął się 8 kwietnia 2019r., a o jego zakończeniu będziemy niezwłocznie informować. W szkole są zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy do niej przyjdą w godzinach 7.30 – 16.00.

REKOLEKCJE

Rekolekcje Wielkopostne 10 -12. 04. 2019 w Parafii Św. Ojca Pio

klasy 1 - 4 godz. 10.15

klasy 5 - 8 godz. 11.45

Uczniowie idą do kościoła pod opieką Rodziców. Katecheci oczekują w kościele.

Uczniowie będący w świetlicy na rekolekcje udadzą się pod opieką nauczyciela.

 

Rekolekcje Wielkopostne 12 -13. 04. 2019 Katedra Św. Mikołaja Cudotwórcy


12. 04. 2019 - godz. 16.30 - przystąpienie do sakramentu św. spowiedzi i udział w nabożeństwie

13. 04. 2019 - godz. 7.45 - Boska Liturgia i sakrament św. eucharystii.

Uczniowie idą do cerkwi pod opieką Rodziców. Katecheci oczekują w cerkwi.

STRAJK SZKOLNY

W przypadku braku porozumienia między stroną rządową a protestującymi nauczycielami, w poniedziałek 8. 04. 2019 r. uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Lekcje w tym dniu nie odbędą się.

O sytuacji będziemy informować na bieżąco na stronie www i fb szkoły.

Dyrektor SP 1

1

Miejski Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Wiosna nas inspiruje”

Zapraszamy do udziałulogo-szkoly-KOSZULKA-projekt-czarny-913mm-913mm-72dpi-tlo

w Miejskim Konkursie Recytatorsko – Plastycznym

„Wiosna nas inspiruje”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku.

2. Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem poezji;
 • waloryzowanie twórczości polskich poetów;
 • promowanie talentów artystycznych;
 • wzbogacenie warsztatu plastycznego – rozwijanie różnorodnych form i technik;
 • kształtowanie wrażliwości odbioru dzieła literackiego i interpretacji plastycznej;
 • twórcza organizacja czasu wolnego.

3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

   klasy 4-5,

   klasy 6-7.

Postanowienia dotyczące prac plastycznych:

1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną:

 • zgodną z tematem z i celami konkursu;
 • formatu A3;
 • wykonaną samodzielnie i dowolną techniką (praca płaska);
 • z przyklejonym na odwrocie pracy Załącznikiem 2 oraz fragmentem wiersza polskiego poety, którego dotyczy praca;
 • z dołączonym do pracy Załącznikiem 1 (oświadczenie o udziale małoletniego w konkursie).

2. Szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych.

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

5. Jury będzie oceniać prace w oparciu o następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,
 • atrakcyjność graficzno-plastyczna,
 • oryginalność,
 • właściwa prezentacja tematu.

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30.04.2109r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego

ul. Słowackiego4

15-229 Białystok

z dopiskiem Miejski Konkurs Recytatorsko – Plastyczny

„Wiosna nas inspiruje”

7. Lista laureatów konkursu plastycznego zostanie zamieszczona na str. internetowej szkoły do dnia 10 maja 2019r.

Postanowienia dotyczące recytacji:

 • każda szkoła typuje po jednym recytatorze w każdej kategorii wiekowej.
 • uczestnik prezentuje wiersz wybranego polskiego poety związany z tematem konkursu

recytacje wierszy będą oceniane przez jury pod względem:

 • wyrazistości,
 • dykcji,
 • modulacji głosu,
 • interpretacji tekstu.

Zgłoszenia zawierające następujące dane:

imię , nazwisko ucznia, klasa

autor i tytuł wiersza

imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

nazwa i adres mailowy szkoły

należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30.04.2019r.

Podpisane oświadczenie o udziale małoletniego w konkursie (Załącznik nr1) należy dostarczyć w momencie przybycia na konkurs.

Recytacja wierszy oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom obu kategorii konkursu odbędzie się dnia 16 maja o godz.10.00.

Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel.600472944 .

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej: http://sp1.bialystok.pl/ informacji o laureatach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu, oznaczenia nazwy i adresu szkoły), na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu następujące kluczowe daty:

ostateczny termin nadesłania prac plastycznych i zgłoszeń recytatorów: 30.04.2019

ogłoszenie wyników 16.05.2019 o godz.10.00

Organizatorzy:

Bożena Gawryłkiewicz, Urszula Krysiuk, Sylwia Pietrowcew, Zofia Strzałkowska

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

SPONSORZY

logo1logo2logo3

 

 Rada Rodziców SP nr 1w Białymstoku

 

Podkategorie