Klasa Ia dołączyła do szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy!

Na zajęciach 18 września zrobiliśmy Nurka Kartezjusza. Do zrobienia takiego nurka wykorzystaliśmy: słomkę, spinacz biurowy, plastelinę, plastikową butelkę i oczywiście wodę, bo nurek musiał sobie popływać.

Jak to działa? Odpowiednio dobrana ilość plasteliny powoduje, że słomka unosi się blisko powierzchni. Gdy ściskamy butelkę, powietrze zostaje ściśnięte i w wodzie, i w słomce. Zajmuje mniejszą objętość, nie może utrzymać nurka i on nurkuje. Przestajemy butelkę wgniatać to nurek wypływa na powierzchnię.

Na wcześniejszych zajęciach dowiedzieliśmy się, jak odwrócić pełną szklankę i nie rozlać wody? Sprawdziliśmy też jak działa ciśnienie atmosferyczne.

Opracowała: Iwona Sadowska

20200918 11255820200918 11261020200918 11235520200918 11240320200918 11245720200918 112511