Wiosenny Festiwal Internetowy z CEO

certyf

W dniu 23 marca Dominika, Hania i Ula z klasy 7e reprezentowały naszą szkołę na Wiosennym Festiwalu Internetowym organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Razem z uczniami i uczennicami z całej Polski poszerzały swoją wiedzę z zakresu ekologii, bioróżnorodności oraz współzależności globalnych. Poszczególne zadania umieszczane były na platformie Padlet. Dziękujemy Dziewczynom za zaangażowanie i poświęcony czas! Liczymy na to, że zdobytym doświadczeniem zechcą podzielić się z całą społecznością szkolną!

ceopadlet