INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,POZNAJĘ I OBSERWUJĘ PTAKI"

Głównym celem tej innowacji jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych związanych  z uwrażliwieniem uczniów na obecność ptaków w sąsiedztwie, ich różnorodność, piękno i potrzeby oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów ideą aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem i obserwacją  ptaków.


Termin realizacji innowacji : marzec-czerwiec 2018 r.

 Innowacja będzie realizowana w klasie III e.