Innowacja pedagogiczna „PALCEM PO MAPIE – ŚWIAT BLIŻEJ NAS”

Autorzy i prowadzący – Katarzyna Cyrynowska i Maria Ożlańska

Adresaci przedsięwzięcia – uczniowie klasy II b i II c

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

Innowacja polega na cotygodniowych zajęciach, wycieczkach, spacerach i spotkaniach z przedstawicielami życia społecznego i kulturalnego. W każdym miesiącu dzieci odkrywają uroki miasta lub regionu, ich specyfikę geograficzną, historię powstania, zachowane zabytki i nowoczesną architekturę.

Aktywne poszerzanie wiedzy o własnym mieście i regionie będzie osiągane dodatkowo poprzez uczestnictwo w obchodach świąt okolicznościowych, w imprezach środowiskowych oraz przez pracę na zgromadzonych materiałach i środkach edukacyjnych w przygotowanym kąciku regionalnym. Ważne będzie także nawiązanie współpracy z rodzicami i dziadkami, którzy chcieliby udostępnić swoje zbiory w celu wzbogacenia kącików regionalnych.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne formy i metody aktywizujące, które pozwalają wychowankom tworzyć własny obraz otaczającego ich świata.

Opracowały:

Katarzyna Cyrynowska

Maria Ożlańska

20191119 11123920191119 11075920191119 104821