Kreatywni pedagodzy z Nauczycielskiego Klubu Literackiego

 

   W dniu 18 grudnia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole poetkę z Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, emerytowaną nauczycielkę i terapeutkę, panią Reginę  Kantarską –Koper, która spotkała się z młodzieżą z kl. VIIIc  i podzieliła się z uczniami swoimi wierszami związanymi ze świętem Bożego Narodzenia. Jest to tematyka inspirująca do wielu  przemyśleń, które mogą znaleźć wyraz artystyczny w różnych formach literackich.

   Podczas spotkania autorskiego pani Regina odwołała się do kreatywności naszych uczniów, rozdając każdemu egzemplarz własnego wiersza napisanego w graficznej formie choinki. Zadaniem młodzieży było wyłowienie z tekstu słów kluczy  i próba napisania w oparciu o nie własnego wiersza lub kilku refleksji.

   Dzięki obecności na spotkaniu pani Joanny Piekarskiej - katechetki religii katolickiej,  również członkini Klubu -  ósmoklasiści mieli także okazję zapoznać się z działalnością wydawniczą Nauczycielskiego Klubu Literackiego, obejrzeć wiele wydanych książek, przeczytać głośno wybrane wiersze i poznać znaczenie słowa almanach.