Rekrutacja 2018/2019

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Od 1 marca 2018 do 9 marca 2018 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Do 23 marca 2018 do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

28 marca 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 5 kwietnia 2018 do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (tylko osoby zamieszkujące poza obwodem szkoły).

10 kwietnia 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Postępowanie uzupełniające

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

Od 1 czerwca 2018 do

6 czerwca 2018 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Do 19 czerwca 2018 do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

20 czerwca 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 21 czerwca 2018 do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (tylko osoby zamieszkujące poza obwodem szkoły).

22 czerwca 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Harmonogram rekrutacji do klas czwartych i oddziałów sportowych na rok szkolny 2018/2019

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Od 1 marca 2018 do 9 marca 2018 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkoły podstawowej.

Od 12 marca 2018 do 13 marca 2018

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Do 14 marca 2018 do godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Do 25 czerwca 2018 do godz. 15:00

Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV.

Do 26 czerwca 2018 do godz. 10:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas czwartych i oddziałów sportowych.

27 czerwca 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Postępowanie uzupełniające

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

Od 30 lipca 2018 do 31 lipca 2018 do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkoły podstawowej.

1 sierpnia 2018

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Do 2 sierpnia 2018 do godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Do 14 sierpnia 2018 do godz. 15:00

Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV.

Do 16 sierpnia 2018 do godz. 10:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas czwartych i oddziałów sportowych.

16 sierpnia 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 sierpnia 2018 o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.