UWAGA!

 

 W związku z licznymi zgłoszeniami

dokonywanymi za pośrednictwem serwisu

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

IV Komisariat Policji w Białymstoku

zwrócił się z prośbą do dyrekcji

o przypomnienie Rodzicom/Opiekunom,

którzy przywożą dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1,

 iż na ulicy Słowackiego

można parkować pojazdy jedynie w miejscach wyznaczonych.

 Parkowanie wzdłuż drogi jest wykroczeniem!