Teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż dnia 21 maja 2018 roku została podjęta Uchwała Nr L /771/18 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.
W załączniku treść uchwały.