Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 14. 09. 2020r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w wyniku wyborów wyłoniono:

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Weronika Biegluk – Leś – Przewodnicząca Rady Rodziców

Dariusz Maliszewski – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Olga Kozłowska – sekretarz

Agata Fiedoruk – Walko – skarbnik

Joanna Szymborska – członek

Paweł Rogowski – członek

Sylwester Jaworski – członek

Joanna Sztrom – członek

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2020/2021

Anna Falkowska

Małgorzata Jaworowicz

Małgorzata Piszcz