Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 14. 09. 2022r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w wyniku wyborów wyłoniono:

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Weronika Biegluk – Leś – Przewodnicząca Rady Rodziców

Paweł Rogowski – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Nina Busińska – sekretarz

Agata Fiedoruk – Walko – skarbnik

Vera Kiczkajlo – członek

Renata Korch – członek

Małgorzata Wojtunik – członek

Karolina Jakubowska – członek

Bogusława Prokopiuk – członek

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2022/2023

Kinga Trusewicz

Marcin Nowik

Damian Małus