WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

15. 10. 2018r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku.

W głosowaniu brali udział uczniowie i nauczyciele szkoły.

Wyniki głosowania:

Przewodniczącą Rady SU SP1 została:

Alicja Laudańska z klasy VI C

I zastępcą Przewodniczącej Rady SU SP1 została:

Paula Panasewicz z klasy VII A

II zastępcą Przewodniczącej Rady SU SP1 został:

Aleksander Trochimczyk z klasy VI B

Sekretarzem Rady SU SP1 został:

Mateusz Kornacki z klasy VI A

0102030405060708