Spotkanie z policjantami

Dnia 30 września 2013 r. w Świetlicy nr 3 pod opieką pani Anny Moskwy odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami Policji w ramach realizacji zajęć pt:"Bezpieczna droga do szkoły".

Sierżant Mirosław Żulewski oraz sierżant sztabowy Adam Karawajczyk przeprowadzili prelekcję z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Szczególny nacisk został położony na samodzielne powroty dzieci ze szkoły i niebezpieczeństwa z tego wynikające. Dzieci zostały poinformowane, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych ( kontakt z osobą obcą, kontakt z atakującym psem), a także jak unikać sytuacji zagrażających.  Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się dużą wiedzą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.