"Zawód moich marzeń"

   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       

Świetlica nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 ogłasza:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

”ZAWÓD MOICH MARZEŃ

 

 

Warunki uczestnictwa:

1.     Konkurs skierowany jest do uczniów podstawowych (klasy I-III).

2.     Format i technika prac dowolna.

3.     Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę.

4.     Prace należy kierować na adres:

5.     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Słowackiego 4; 15-229 Białystok,

lub dostarczyć osobiście do świetlicy nr 1 do 20.10. 2014 r.

6.     Każdą pracę należy czytelnie opisać podając: dane szkoły (nazwę, adres, nr telefonu), imię i nazwisko wykonawcy, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

7.     Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

8.     Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

9.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.10.2014 r.

 

     O wyróżnieniach i nagrodach poinformujemy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1, bądź telefonicznie.

 

10. Kryteria oceny prac:

-samodzielność wykonania, estetyka pracy, pomysłowość.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!