Sowa Mądra Głowa

           

Świetlica nr 2

ogłasza konkurs plastyczny

”Sowa mądra głowa”

Cele konkursu:

-rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę;

-rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej;

-rozwijanie sprawności manualnej podczas operowania różnorodnymi materiałami;

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;

 

Warunki uczestnictwa:

1.     Praca konkursowa ma przedstawiać wizerunek sowy.

2.     Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III;

3.     Format i technika prac dowolna;

4.     Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę;

5.     Prace należy kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul.Słowackiego 4; 15-229 Białystok lub dostarczyć osobiście do świetlicy nr 2 do 17 listopada 2015r.;

6.     Każdą pracę należy czytelnie opisać podając : dane szkoły (nazwę, adres, nr telefonu), imię i nazwisko wykonawcy, klasę , imię i nazwisko opiekuna;

7.     Prace przechodzą na własność organizatora konkursu;

8.     Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;

9.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.11.2015 r. O wyróżnieniach i nagrodach poinformujemy telefonicznie;

Kryteria oceny prac:

-samodzielność wykonania, estetyka pracy, pomysłowość;

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają :

- wychowawcy świetlicy nr 2 (nr kontaktowy 857416513)

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.